Adviesraad

 

De adviesraad komt 1 keer per jaar samen om het dagelijks bestuur te adviseren in het algemene beleid dat voor Profiel gekozen wordt. Aspecten die behandeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld privacy-aspecten, in welke regio Profiel zal opereren, wat voor soort onderzoeken via Profiel kunnen lopen, etc.

 

De leden van de adviesraad zijn: