Nieuws

Nieuwe en oude nieuwsberichten over resultaten van onderzoeken worden hier gepubliceerd. Het meest recente nieuws over onderzoeksresultaten plaatsen wij op de homepage.

Samenwerking NFK en Profielstudie


Aantal reacties: 2

Recentelijk hebben NFK en Profielstudie de handen ineen geslagen op het gebied van zorgverbetering. De insteek is om de antwoorden die patiënten geven op vragenlijsten voor wetenschappelijk onderzoek, ook te gebruiken in de zorg.

... Lees verder
 

Saskia Duijts: “Hoe blijf je uitleggen wat er aan de hand is als iedereen denkt dat je weer beter bent?”


Aantal reacties: 6

Kanker staat enorm in de belangstelling bij onderzoekers. Veel onderzoek gaat over nieuwe kankertherapieën, maar er gaat ook steeds meer aandacht uit naar de psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling daarvan. Een van de onderwerpen die hierbij de laatste tijd volop in de belangstelling staat is ‘kanker en werk’. Dr. Saskia Duijts, Senior Onderzoeker Psychosociale Oncologie Amsterdam UMC (locatie VUmc), richt haar onderzoek onder andere op de gevolgen van kanker op de werksituatie. Zij is daarnaast Programmaleider Oncologie in de Academische Huisartspraktijk in het UMC Groningen waar ik haar in haar werkkamer interview.

... Lees verder
 

Zorg voor mensen met kanker stopt te vroeg


Aantal reacties: 1

Mensen die leven met of na kanker kampen lang na de behandeling nog met klachten. Zij zijn bijvoorbeeld elke dag moe of angstig voor terugkeer van de kanker. Voor deze klachten worden zij vaak niet verwezen naar passende zorg. Meer dan 800.000 mensen leven met of na kanker en dit aantal groeit. Recente behandelmogelijkheden kunnen bepaalde kankersoorten langer onder controle houden, maar hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) beschrijven de aard en omvang van deze klachten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’, dat vandaag wordt gepresenteerd op het Kankeroverleverschap Symposium.

... Lees verder
 

Doneer Je Ervaring bij NFK


Aantal reacties: 3

Wanneer je zelf kanker hebt of een van je naasten is ziek, kan er veel veranderen in je leven. Ook op werkgebied kunnen er dingen spelen. Uit eerder Doneer Je Ervaring-onderzoek hebben we geleerd dat mensen die kanker hebben (gehad) vaak weinig begrip van hun werkgever of collega’s ervaren. Dit keer wil NFK samen met haar 19 lidorganisaties dieper ingaan op de impact van kanker op je werk. Dit door middel van een anonieme vragenlijst van 5 minuten.

... Lees verder
 

Méér informatie over kanker en gevolgen na behandeling niet voor iedereen het beste


Aantal reacties: 12

Veel mensen krijgen na de behandeling van kanker te maken met vervelende bijwerkingen of emotionele klachten. Helaas is niet iedereen daar goed op voorbereid. Daarom is er steeds meer aandacht voor het geven van de juiste informatie over de ziekte, behandelingen en mogelijke klachten in de toekomst. Ook de federatie van kankerpatiëntenorganisaties NFK wees recent weer op het belang hiervan. Maar de toepassing hiervan luistert wellicht nauw, dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University en IKNL. Patiënten met een hoge informatiebehoefte hebben zeker baat bij deze informatie, maar bij anderen kan het leiden tot meer angst en zorgen.

... Lees verder
 

Ex-kankerpatiënten ervaren grote verschillen in behoefte aan nazorg


Aantal reacties: 6

Er is een grote variatie in de behoeften van nazorg onder ex-kankerpatiënten. Zo is er een grote groep overlevenden van kanker die geen behoefte heeft aan nazorg, maar er bestaat ook een groep waar dit wel voor geldt. En voor degenen die wel graag nazorg ontvangen, is er een verschil in het soort zorg waar zij behoefte aan hebben. Zo lopen deze behoeftes uiteen van moeite hebben met zelfzorg en bijwerkingen tot omgaan met emotioneel welbevinden. Dat blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg Universiteit, IKNL) en Amerikaanse onderzoekers van Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School.

... Lees verder
 

Schildklierkanker heeft grotere impact op jongere overlevenden dan op oudere overlevenden


Aantal reacties: 6

Schildklierkanker lijkt een grotere impact te hebben op de kwaliteit van leven van jongere overlevenden van schildklierkanker dan op oudere overlevenden. Het gaat hierbij onder andere om slechter functioneren op fysiek, cognitief en sociaal gebied. Ook hebben jongere overlevenden meer last van vermoeidheid en financiële problemen, zo blijkt uit een onderzoek van Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s.

... Lees verder
 

Onderzoek naar kwaliteit van zorg en leven bij gevorderde kanker


Aantal reacties: 0

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een grootschalig onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van mensen met gevorderde kanker én hun naasten. Doel van de studie is met deze kennis over hun behoeften en wensen de zorg verder te optimaliseren.

... Lees verder
 

Niet goed kunnen eten door kanker; wat doet dat met de patiënt en de naasten?


Aantal reacties: 16

Patiënten met kanker kunnen vaak niet goed eten. Zowel patiënten als de naasten van de patiënt maken zich vaak zorgen. Ook kunnen zij schrikken van het ongewenst gewichtsverlies. Voor partner, kinderen of anderen in de omgeving is het moeilijk om te zien dat de patiënt steeds meer afvalt. Als een patiënt niet of nauwelijks meer kan eten verdwijnt ook vaak het plezier in eten. Ook kan het zijn dat de patiënt niet meer samen met anderen wil eten. De naasten die vaak goed voor de patiënt willen zorgen, doen erg hun best om iets lekkers voor de patiënt klaar te maken. Als het de patiënt dan niet lukt dit op te eten kan dit leiden tot strijd of ruzie over het eten. En zelfs tot gevoelens van frustratie en wanhoop.

... Lees verder
 

Let op: Postbus vervalt


Aantal reacties: 2

Per heden is onze postbus komen te vervallen. Post kan gestuurd worden naar ons vestigingsadres: Profiel p/a IKNL Zernikestraat 29 5612 HZ Eindhoven

... Lees verder
 

Jonge ex-patiënten ervaren lagere kwaliteit van leven na behandeling lymfoom


Aantal reacties: 8

Adolescenten en jong volwassenen die behandeld zijn vanwege een lymfoom, blijken hiervan significante en langdurige effecten te ondervinden op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Deze effecten hangen vooral samen met het wel of niet hebben van werk, geslacht, aanwezigheid van comorbiditeit(en), vermoeidheid en psychische nood. Dat staat te lezen in een publicatie van Olga Husson (Radboud UMC, IKNL) en collega’s in Acta Oncologica. De onderzoekers doen de aanbeveling om aanvullende studies uit te voeren naar psychosociale interventies die bij kunnen dragen aan het verminderen van deze negatieve effecten.

... Lees verder
 

Ex-patiënten hebben voorkeur specifieke zorgverlener tijdens follow-up


Aantal reacties: 0

Ex-patiënten die behandeld zijn vanwege prostaatkanker of een melanoom, hebben uiteenlopende voorkeuren als het gaat om specifieke zorgverleners tijdens de follow-up. Deze voorkeuren hangen onder andere samen met leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en tevredenheid met de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van Lotte Huibertse (IKNL) en collega’s met behulp van het patiëntenvolgsysteem PROFILES. Volgens de onderzoekers geeft de gevonden variatie in voorkeuren aan dat er behoefte is aan follow-up-trajecten die meer zijn toegesneden op kankergerelateerde problemen. Daarnaast is er een dringende noodzaak om patiënten beter te informeren over (toekomstige) veranderingen in de nazorg.

... Lees verder
 

Zorgplannen voor ex-patiënten vergen meer inhoudelijke afstemming


Aantal reacties: 0

Het Amerikaans Institute of Medicine pleitte tien jaar geleden voor de implementatie van zorgplannen voor ex-patiënten die behandeld zijn vanwege kanker. In Nederland volgde de Gezondheidsraad destijds met een vergelijkbaar advies. Een decennium later blijkt dat het aantal implementaties van zorgplannen in klinische praktijk nog altijd minimaal is. Onderzoek door Lonneke van de Poll (IKNL) en collega’s wijst uit dat er nog steeds onvoldoende bewijs is voor grootschalige implementatie van zorgplannen. Echter, helemaal stoppen met het aanbieden van zorgplannen lijkt evenmin een optie.

... Lees verder
 

Aanvullend onderzoek nodig naar neurotoxiciteit bij multipel myeloom


Aantal reacties: 8

De ernst van chemotherapie-geïnduceerde neuropathie bij patiënten met multipel myeloom wordt vooral beïnvloed door behandeling met thalidomide. Hoewel dit middel niet langer tot de belangrijkste opties behoort bij de behandeling van multipel myeloom, blijft het terugdringen van neurotoxiciteit een uitdaging. Dat concluderen Tonneke Beijers (MMC, Veldhoven) en collega’s in een publicatie in Annals of Hematology. De onderzoekers pleiten daarin voor het gebruik van zelfgerapporteerde vragenlijsten om dosisaanpassingen in toekomstige prospectieve studies te begeleiden zonder afbreuk te doen aan respons op de therapie, waarbij ook aandacht dient te zijn voor aanpassingen voor milde neuropathie.

... Lees verder
 

IKNL en Tilburg University ontvangen datakeurmerk voor PROFILES


Aantal reacties: 0

Data van IKNL en Tilburg University hebben het internationale datakeurmerk Data Seal of Approval (DSA) verworven. Het gaat hierbij om gegevens die verzameld zijn via de PROFILES Registry, een patiëntenvolgsysteem met informatie van meer dan 11.000 patiënten. In het systeem zijn ook data opgeslagen van mensen zonder kanker, zodat er een controlegroep beschikbaar is. Het DSA-keurmerk geeft aan dat de data veilig, duurzaam en geanonimiseerd zijn opgeslagen en dat ze grondig zijn beoordeeld op juistheid. Tevens is er aandacht geschonken aan de bruikbaarheid van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beschikbaarheid van metadata die nodig zijn voor het uitvoeren van analyses.

... Lees verder
 

Overlevenden eierstokkanker: slechtere kwaliteit van leven na chemotherapie


Aantal reacties: 0

Vrouwen met een vroeg stadium van eierstokkanker die tussen 2000 en 2010 adjuvante chemotherapie kregen, hadden in 2012 een significant slechtere score op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dit hangt samen met symptomen als perifere neuropathie, houding ten aanzien van hun ziekte en hun financiële situatie die gemiddeld tot zeven jaar na diagnose aanhouden. Dat blijkt uit een studie van Celine Bhugwandass en collega’s. De auteurs geven aan dat er inspanningen nodig zijn om het gebruik van adjuvante chemotherapie bij deze patiënten waar mogelijk te verminderen. Ook is aanvullend onderzoek nodig naar preventieve strategieën gericht op patiënten die in de toekomst adjuvante chemotherapie nodig hebben.

... Lees verder
 

Neuropathie wordt beïnvloed door chemotherapie én comorbiditeiten


Aantal reacties: 0

Neuropathische symptomen (zoals tintelende handen en voeten) nemen toe naarmate mensen ouder zijn én bij de aanwezigheid van comorbiditeiten. Dat blijkt uit een studie van Floortje Mols (IKNL, Tilburg University) en collega’s van MMC, UMC Maastricht, AvL-NKI en Radboudumc. De onderzoekers vonden echter ook hogere CIPN-scores bij mensen uit de algemene bevolking met astma / COPD, diabetes, hartziekten, hypertensie, osteoartritis en reumatoïde artritis. Om beter inzicht te krijgen in de invloed van comorbiditeit(en) en/of chemotherapieën op het ontstaan van CIPN-symptomen bij kankerpatiënten is aanvullend onderzoek nodig.

... Lees verder
 

Kwaliteit van leven en gezondheidsgedrag hangt samen met persoonlijkheid


Aantal reacties: 0

Overlevenden van dikkedarmkanker die hoog scoren op ‘negatieve affectiviteit’ zouden kunnen profiteren van meer patiëntgerichte zorg door het aanbieden van een op maat gesneden aanpak. Zorgverleners dienen daarbij alert te zijn op de neiging van patiënten om negatieve emoties te ervaren en hun ziekte en gedrag negatief te evalueren. Dat schrijven Olga Husson en collega’s in de Journal of Psychosocial Oncology op basis van een studie naar de invloed van type-D-persoonlijkheid. Volgens de onderzoekers is het zinvol om strategieën op lange termijn te ontwikkelen om patiënten met chronische aandoeningen beter te ondersteunen met een individuele benadering.

... Lees verder
 

Chemotherapie-geïnduceerde neuropathie: een onderschatte bijwerking


Aantal reacties: 0

Patiënten met stadium II of III dikkedarmkanker die behandeld zijn met platinumderivaten hebben veel last van bijwerkingen, waaronder chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie. Bij patiënten met multipel myeloom komen dergelijke bijwerkingen eveneens vaak voor, zo blijkt uit promotieonderzoek van Tonneke Beijers (Máxima Medisch Centrum). Genoemde klachten treden niet alleen op tijdens en kort na de behandeling, maar kunnen twee tot zelfs elf jaar later nog steeds voorkomen. Daarom is het belangrijk om deze klachten tijdig op te sporen, zodat behandeling van patiënten met een verhoogd risico -indien nodig- kan worden aangepast. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van PROFILES, het patiëntenvolgsysteem van IKNL en Tilburg University.

... Lees verder
 

Samen werken aan registers voor verbetering zorg patiënten met slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker


Aantal reacties: 0

De Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) en IKNL hebben op 7 september 2016 twee reglementen getekend waarin onderlinge werkafspraken zijn vastgelegd om met elkaar de zorg voor patiënten met slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker verder te kunnen verbeteren. In de twee registers, het Slokdarm- en maagkankerregister en het Alvleesklierkankerregister, combineren partijen hun gegevens. Aanvullend zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens.

... Lees verder
 

NWO-Groot subsidie 2 miljoen voor PROFIEL


Aantal reacties: 21

NWO-Groot subsidie 2 miljoen voor PROFIEL! Van muren vol post-its naar een binnengehaalde subsidie van 2 miljoen euro! Met deze NWO subsidie kunnen we een nog completer profiel van patiënten maken met behulp van verschillende meetinstrumenten. Bloed, lichaamsfuncties, beweging, voeding, cognitief. Alles om beter te begrijpen waarom de ene patiënt zoveel gezondheidsklachten na kanker(behandeling) heeft en de ander niet.

... Lees verder
 

Papieren vragenlijst niet altijd nodig bij uitnodiging voor onderzoek


Aantal reacties: 36

Onderzoekers die patiënten uitnodigen voor deelname aan een vragenlijst kunnen dit doen zónder een schriftelijke vragenlijst mee te sturen. Uit onderzoek van Nicole Horevoorts en collega’s blijkt namelijk dat er geen verschil is in respons tussen een uitnodiging met de optie ‘papieren vragenlijst opvragen’ en een uitnodiging waarin een papieren vragenlijst direct is bijgesloten. Het ontbreken van een papieren vragenlijst in de uitnodiging levert zelfs sneller reacties op. Dit betekent echter niet dat papieren vragenlijsten voor altijd weggelaten kunnen worden. Sommige respondenten, vooral ouderen, blijven de voorkeur geven aan papier.

... Lees verder
 

Minder neuropathie door beweging


Aantal reacties: 4

TILBURG / EINDHOVEN – Een studie van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers toont opnieuw aan dat regelmatig bewegen voordelen heeft voor overlevenden van kanker. Zo stimuleert drie uur per week lopen (of meer) de vitaliteit en gezondheid van mannen die prostaatkanker hebben overleefd. En vrouwen en mannen die regelmatig wandelen na behandeling van een dikkedarmkanker, geven aan minder gevoelloosheid, tintelingen, branderig gevoel of verlies van reflexen te hebben. Dit zijn enkele bevindingen in twee recent gepubliceerde studies in Springer's Journal of Cancer Survivorship over de voordelen van voldoende bewegen door (ex-)kankerpatiënten.

... Lees verder
 

Patiënt met darmkanker én diabetes heeft meer last van neuropathie


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN / MAASTRICHT / VELDHOVEN – Patiënten met dikkedarmkanker én diabetes hebben meer last van neuropathische klachten zoals tintelende handen en voeten dan patiënten met dikkedarmkanker zónder diabetes. PROFIEL onderzoeker Pauline Vissers vond geen verschil in behandeling tussen de dikkedarmkankerpatiënten met en zonder diabetes. Doordat er dus geen verschil in behandeling was, worden de neuropathische klachten waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van diabetes.

... Lees verder
 

PROFIEL onderzoek vertaald naar toepasbare zorg


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN / TILBURG - De uitkomsten van de verschillende onderzoeken die door PROFIEL studie gedaan worden, worden altijd gedeeld met specialisten en worden gepubliceerd in vakbladen op medisch gebied. Het doel hiervan is om de (na)zorg voor patiënten te verbeteren. Maar niet alleen medisch specialisten kunnen zorg verbeteren. Dit bewees Renee Scheepers. Zij is ontwerpster en kwam in 2013 de resultaten tegen van onderzoek naar informatievoorziening van PROFIEL.

... Lees verder
 

Vermoeidheid na kanker: meer aandacht nodig voor nazorg ex-patiënten


Aantal reacties: 0

TILBURG / EINDHOVEN - Overlevenden van kanker hebben vaker te maken met erge vermoeidheid, ook op langere termijn, in vergelijking met mensen die nooit kanker hebben gehad. De mate van vermoeidheid is hangt af van verschillende factoren, waaronder het soort kanker, de tijd die verstreken is sinds de diagnose, de leeftijd, eerdere behandeling met chemotherapie of de aanwezigheid van een of meer bijkomende ziekten. Volgens Olga Husson en collega's is het belangrijk om deze mensen te voorzien van goede informatie tijdens of na de behandeling en meer nadruk te leggen op controle en zorg van bijkomende ziekten.

... Lees verder
 

KWF fellowship voor dr. Nicole Ezendam voor onderzoek ‘nazorg na kanker'


Aantal reacties: 1

EINDHOVEN - Onderzoeker dr. Nicole Ezendam (IKNL, locatie Eindhoven) heeft een fellowship van KWF Kankerbestrijding ontvangen om onderzoek te doen naar ‘Veranderingen in de nazorg na kanker - het perspectief van de patiënt'. Het gaat om een persoonsgebonden subsidie van circa 400.000 euro met een looptijd van 4 jaar.

... Lees verder
 

Eventueel achterblijven van rest tumor na chirurgisch verwijderen van de prostaat heeft weinig invloed op kwaliteit van leven


Aantal reacties: 9

EINDHOVEN / BREDA / TILBURG - Eventueel achterblijven van een restant van de tumor na het chirurgisch verwijderen van de prostaat heeft nauwelijks tot geen invloed op de kwaliteit van leven van mannen. Er waren alleen verschillen in hormonale klachten en ziekte-ervaring. Die conclusie trekken Anke Richters (IKNL) en collega's naar aanleiding van een studie naar de kwaliteit van leven van patiënten na chirurgisch verwijderen van de prostaat in zeven ziekenhuizen in de voormalige IKZ-regio.

... Lees verder
 

PROFIEL onderzoeker Simone Oerlemans in het nieuws


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN - Vrijdag 7 november is PROFIEL onderzoeker Simone Oerlemans gepromoveerd aan Tilburg University. Resultaten van haar promotieonderzoek zijn ook gepubliceerd op nu.nl. Resultaten van het onderzoek zijn onder andere: Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld zijn vanwege lymfeklierkanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Verder heeft ten minste een kwart last van neuropathie (tintelende handen en voeten) en een gevoel van lusteloosheid als gevolg van deze ziekte en de behandeling.

... Lees verder
 

Geslaagd bezoek ISOQOL congres Berlijn


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN - Van donderdag 16 t/m zaterdag 18 oktober heeft Nicole Horevoorts het ISOQOL congres in Berlijn bezocht. Dit congres richt zich vooral op de verschillende manieren van onderzoek doen, in de breedste zin van het woord. Het congres richt zicht niet alleen op kanker, maar ook op ziektes als HIV, reuma, hartaandoeningen, etc. Centraal staat dat alles in het kader moet staan om kwaliteit van leven te meten en liefst nog te verbeteren.

... Lees verder
 

Helft patiënten chronisch moe na behandeling lymfeklierkanker


Aantal reacties: 1

TILBURG - Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld zijn vanwege lymfeklierkanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Verder heeft ten minste een kwart last van neuropathie (tintelende handen en voeten) en een gevoel van lusteloosheid als gevolg van deze ziekte en de behandeling. Dat is te lezen in het proefschrift waarop Simone Oerlemans vrijdag 7 november promoveert aan Tilburg University.

... Lees verder
 

Onderzoekers PROFIEL naar ECRS congres in Kopenhagen


Aantal reacties: 0

Maandag 8 en dinsdag 9 september vindt het ECRS congres in Kopenhagen plaats. Dit is een bijeenkomst waar verschillende onderwerpen en problemen met betrekking tot mensen die kanker hebben (gehad), besproken worden. Zeven onderzoekers van PROFIEL zullen de bijeenkomst bijwonen en zelf ook verschillende resultaten van onderzoeken presenteren.

... Lees verder
 

Patiënten met folliculair lymfoom: meer aandacht voor kwaliteit van leven nodig


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN – Patiënten met folliculair lymfoom (een vorm van lymfeklierkanker) die immunotherapie en chemotherapie (immunochemotherapie) hebben ondergaan, hebben gemiddeld genomen een slechtere kwaliteit van leven in vergelijking met mensen zonder kanker.

... Lees verder
 

Leven met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van een stoma


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN / TILBURG - Patiënten met endeldarmkanker met een stoma hebben 1 tot 10 jaar na diagnose een lagere kwaliteit van leven en gaan vaker naar de arts in vergelijking met mensen zonder een stoma.

... Lees verder
 

Persoonlijk Zorgplan nuttig, maar zorgverleners worstelen met tijd


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN - Oncologische zorgverleners zijn over het algemeen tevreden over het gebruik van een Persoonlijk Zorgplan en zijn ook gemotiveerd om dit te blijven gebruiken. Een Persoonlijk Zorgplan is een plan waar informatie in staat over de behandelingen, nazorg en (eventuele) bijwerkingen, specifiek voor deze patiënt. Dat blijkt uit de ROGYCare Trial. Zelfs wanneer een zorgplan automatisch kan worden aangemaakt, vinden zorgverleners het lastig om voldoende tijd te vinden om het zorgplan te bespreken met hun patiënten. Om die reden is het volgens Kim Nicolaije (onderzoeker PROFIEL) en collega's nodig om deze hindernissen te overwinnen, voordat het Persoonlijk Zorgplan op grotere schaal uitgevoerd kan worden.

... Lees verder
 

Chemotherapie kan zorgen voor langdurige neuropathie klachten


Aantal reacties: 8

TILBURG / EINDHOVEN – Patiënten met dikkedarmkanker kunnen 2 tot 11 jaar na de diagnose nog steeds veel last hebben van neuropathie klachten als gevolg van de behandeling met chemotherapie. Neuropathie is het niet goed functioneren van een of meer zenuwen. Patiënten met neuropathie klachten hebben een lagere kwaliteit van leven vergeleken met mensen zonder deze klachten. Tot die conclusie komen PROFIEL onderzoeker dr. Floortje Mols (Tilburg University en Integraal Kankercentrum Zuid) en collega’s in een recent verschenen artikel in het Journal of Clinical Oncology.

... Lees verder
 

Beleving overlevenden lymfeklierkanker


Aantal reacties: 4

EINDHOVEN - Nederlanders die non-Hodgkin-lymfoom (NHL) hebben gehad, ervaren meer negatieve invloeden van deze ziekte in vergelijking met overlevenden in Amerika. Nederlandse (ex-)patiënten maken zich onder meer vaker zorgen over deze ziekte en hun fysiek uiterlijk. Dat blijkt uit een vergelijkingstudie van Profiel onderzoeker Simone Oerlemans tussen 491 Nederlandse en 738 Amerikaanse overlevenden met non-Hodgkin-lymfoom. De publicatie over dit onderzoek is recent verschenen in Psycho-Oncology.

... Lees verder
 

Vermoeidheid na dikkedarm- en endeldarmkanker groot probleem, vooral eerste 5 jaar


Aantal reacties: 1

EINDHOVEN - Vermoeidheid is een groot probleem voor overlevenden van een colorectale tumor. Vooral op de korte termijn. Er bestaat een verband tussen chemotherapie/bestraling en de vermoeidheid. Door patiënten betere informatie hierover te geven, zouden ze zich beter kunnen instellen op deze vermoeidheid. Bij de behandeling van vermoeidheid moet de zorg zich ook richten op de psychologische behoeften van (ex-)patiënten.

... Lees verder
 

Promotie Olga Husson: ‘Informatie voor kankerpatiënten kan beter'


Aantal reacties: 3

EINDHOVEN - Vier op de tien (ex-)kankerpatiënten is niet tevreden met de informatie die zij ontvangen van hun behandelaar. Daarnaast geeft een kwart van de (ex-)patiënten aan meer informatie te willen van hun arts over oorzaak en verloop van de ziekte, nazorg en late effecten van de behandeling. "Patiënten die meer tevreden zijn over de ontvangen informatie, hebben op langere termijn minder angst en depressieve gevoelens. Dat draagt bij aan een betere kwaliteit van leven", zegt Olga Husson, onderzoeker van Profiel. Ze promoveert vrijdag 1 maart op een proefschrift over dit onderwerp aan Tilburg University.

... Lees verder
 

Symposium en openbare rede prof. dr. Lonneke van de Poll - Franse


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN - Prof. dr. Lonneke van de Poll, hoofdonderzoeker van Profiel, wordt vrijdag 8 maart hoogleraar bij Tilburg University. De leerstoel die zij zal aanvaarden heet ‘Cancer Epidemiology and Survivorship´. Zij zal op 8 maart haar openbare rede houden. Voorafgaand aan deze openbare rede wordt het symposium ‘(Over) Leven na kanker' gehouden. Sprekers van verschillende disciplines zullen vanuit hun eigen invalshoek een presentatie geven over de sterke toename van het aantal (ex-)kankerpatiënten in Nederland en hoe de kwaliteit van zorg voor deze groeiende groep kan worden verbeterd.

... Lees verder
 

Melissa Thong spreker bij congres Amsterdam


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN – Profiel onderzoeker Melissa Thong heeft 7 december een presentatie gegeven op het congres van het Europese genootschap voor seksuele geneeskunde (ESSM). Zij werd gevraagd vanwege haar onderzoek naar seksuele problemen bij patiënten die dikkedarmkanker hebben gehad. Op dit gebied is nog nauwelijks onderzoek gedaan. De meeste onderzoeken naar seksuele problemen na kanker richten zich op mensen met borstkanker en rectumkanker.

... Lees verder
 

Lang klachten na schildklierkanker


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN - Patiënten die schildklierkanker hebben of hebben gehad, melden dat zij ook lang na de behandeling nog klachten hebben. Deze klachten zorgen er voor dat hun kwaliteit van leven minder goed is. Volgens Profiel onderzoeker Olga Husson moet er meer aandacht komen voor deze klachten. Artsen kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. Het onderzoek van Olga Husson is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Acta Oncologica.

... Lees verder
 

Veel klachten na multipel myeloom


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN - Patiënten met multipel myeloom (Ziekte van Kahler) kunnen 1 tot 10 jaar na de diagnose nog steeds veel last hebben van klachten gerelateerd aan hun ziekte en behandeling daarvan. Bovendien hebben deze patiënten een lagere kwaliteit van leven vergeleken met een vergelijkbare groep mensen uit de Nederlandse populatie zonder deze ziekte. Tot die conclusie komen dr. Floortje Mols (Tilburg University en IKZ) en collega's in een recent verschenen artikel in the European Journal of heamatology.

... Lees verder
 

Kankerpatiënt met Type D-persoonlijkheid vaker ziek en gebruikt meer zorg


Aantal reacties: 6

EINDHOVEN - Kankerpatiënten die veel negatieve emoties ervaren en deze gevoelens niet uiten, blijken naast kanker ook vaker anderen ziekten te hebben. Bovendien gaan deze mensen vaker naar huisarts of specialist in vergelijking met andere kankerpatiënten. Tot die conclusie komt Profiel-onderzoeker dr. Floortje Mols na haar onderzoek, dat nu ook is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift General Hospital Psychiatry.

... Lees verder
 

Presentaties Profiel tijdens Cancer Survivorship Research Conference in VS


Aantal reacties: 0

WASHINGTON - Dr. Floortje Mols en Drs. Kim Nicolaije, twee onderzoekers van Profiel, hebben afgelopen week een presentatie gegeven over de resultaten van hun onderzoek tijdens de ‘6th Biennial Cancer Survivorship Research Conference' in Washington. Bovendien hebben Simone Oerlemans, Nicole Ezendam, Pauline Vissers en Marjan Traa, onderzoekers van Profiel, het IKZ en Tilburg University, hun posters gepresenteerd. Met een poster presentatie kunnen onderzoekers in een oogopslag laten zien waar ze mee bezig zijn. Het thema van dit congres was ‘Cancer Survivorship Research: Translating Science to Care'.

... Lees verder
 

Subsidie Pink Ribbon voor hoofdhuidkoeling


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN / TILBURG – Floortje Mols, psycholoog en onderzoeker bij het IKZ en Tilburg University, heeft een subsidie van 69.500 euro ontvangen voor het project ‘Ondersteuning van borstkankerpatiënten bij omgaan met haarverlies door chemotherapie en de behandelkeuze rondom hoofdhuidkoeling’. Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in Eindhoven.

... Lees verder
 

Congres in Miami


Aantal reacties: 1

EINDHOVEN, 13 maart 2012 – Drie onderzoekers van Profiel, Olga Husson, Melissa Thong en Floortje Mols, zijn uitgenodigd om de resultaten van hun onderzoek te presenteren op een internationaal congres in de Verenigde Staten. Zij hebben in februari het American Psychosocial Oncology Society (APOS) congres in Miami bijgewoond.

... Lees verder
 

Onderzoek Profiel in het landelijk nieuws


Aantal reacties: 1

Naar aanleiding van een verschenen publicatie over een onderzoek dat door Profiel is gedaan, heeft de Volkskrant een paginagroot artikel geschreven. Dit artikel heeft geleid tot aandacht in verschillende landelijke nieuwsbladen en tv-programma's, zoals het NOS journaal en RTL nieuws. Via Profiel heeft het Integraal Kankercentrum Zuid en Tilburg University onderzocht of het het hebben van kanker invloed heeft op het afsluiten van een hypotheek of een levensverzekering. Hieruit is gebleken dat vooral bij jonge mensen dit een groot probleem oplevert.

... Lees verder
 

Diabetes beïnvloedt kwaliteit van leven prostaatkankerpatiënt


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN, 30 november 2011 – (Ex-)prostaatkankerpatiënten met en zonder diabetes mellitus hebben een even goede kwaliteit van leven in vergelijking tot mannen van dezelfde leeftijd zonder prostaatkanker. Ze voelen zich wel minder vitaal en minder gezond. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en Tilburg University (TiU).

... Lees verder
 

(Ex-)melanoompatiënt ontevreden over informatie


Aantal reacties: 4

EINDHOVEN/TILBURG, 30 november 2011 - (Ex-)melanoompatiënten rapporteren verschillende onderwerpen die tijdens contactmomenten met de behandelend arts in hun ogen niet worden besproken of onderbelicht blijven. Ze zijn ontevreden over de verstrekte informatie ten aanzien van diagnose, behandeling en nazorg. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid en Tilburg University (TiU).

... Lees verder
 

Behandeling prostaatkanker beïnvloedt kwaliteit van leven


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN, 16 november 2011 – Mannen die prostaatkanker hebben of hebben gehad, hebben een vergelijkbare algemene kwaliteit van leven als mannen van gelijke leeftijd zonder kanker. Op het gebied van fysiek functioneren en algemene gezondheid blijken echter verschillen te zijn, wanneer gekeken wordt naar verschillende behandelingen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Universiteit van Tilburg.

... Lees verder
 

Congres in Chicago


Aantal reacties: 3

EINDHOVEN, 10 oktober 2011 - Twee onderzoekers van Profiel, Olga Husson en Kim Nicolaije, zijn uitgenodigd om de resultaten van hun onderzoek te presenteren op een internationaal congres in de Verenigde Staten. Zij gaan van 16 tot 19 oktober 2011 naar het congres van de Amerikaanse Academie over Communicatie in Gezondheidszorg (AACH) dat dit jaar gehouden wordt in Chicago.

... Lees verder
 

Piekerende kankerpatiënten functioneren slechter dan andere kankerpatiënten


Aantal reacties: 9

EINDHOVEN, 4 oktober 2011 - Kankerpatiënten die veel negatieve emoties ervaren en deze niet uiten, hebben een lichamelijk en emotioneel slechtere conditie dan andere kankerpatiënten. Tot die conclusie komt onderzoeker Floortje Mols van Profiel. De resultaten van het onderzoek van Mols zijn vorige week online gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Affective Disorders.

... Lees verder
 

Melissa Thong ontvangt KWF-Fellowship voor studie 'symptoom clustering'


Aantal reacties: 0

AMSTERDAM / EINDHOVEN, 18 augustus 2011 - Melissa Thong, onderzoeker van Profiel, heeft een Sociaal Oncologisch Fellowship ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Een fellowship van KWF Kankerbestrijding biedt de mogelijkheid tot een verdere opleiding in de oncologie in binnen- en buitenland. Het is de bedoeling dat tijdens het KWF-fellowship nieuwe kennis en ervaring wordt opgedaan. Melissa ontvangt de fellowship om de komende vier jaar onderzoek te verrichten naar 'symptoom clustering'.

... Lees verder
 

Profiel in het nieuws


Aantal reacties: 6

EINDHOVEN, 6 juli 2011 - In het internationale tijdschrift European Journal of Cancer is een artikel geplaatst over de opzet en werking van de Profiel studie. Het volgende bericht is een samenvatting van het artikel.

... Lees verder
 

Lagere kwaliteit van leven na lymfeklierkanker


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN, 29 juni 2011 – Na de diagnose Hodgkin of non-Hodgkin lymfoom, beiden vormen van lymfeklierkanker, hebben patiënten vooral last van lichamelijke problemen. Ze voelen zich ook minder vitaal en hebben minder eetlust in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Daarnaast hebben deze mensen vaker financiële problemen. Patiënten met Hodgkin of non-Hodgkin lymfoom die chemotherapie kregen, melden verder een slechtere kwaliteit van leven. Dat blijkt uit een studie van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Universiteit van Tilburg (UvT) van Simone Oerlemans et al. In het tijdschrift Annals of Hematology.

... Lees verder
 

Kankerpatiënten 5 tot 15 jaar na diagnose nog vaker naar specialist


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN - Uit onderzoek blijkt dat (ex-)kankerpatiënten hun specialist vaker bezochten in vergelijking met de doorsnee Nederlander. (Ex-)patiënten met het Hodgkin lymfoom gingen ook vaker naar hun huisarts. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het IKZ en de Universiteit van Tilburg waaraan alle ziekenhuizen in de regio van het IKZ (regio Zuid Nederland) deelnamen.

... Lees verder
 

Kwaliteit van leven bij patiënten met progressie


Aantal reacties: 5

EINDHOVEN – Patiënten die kanker overleefd hebben, maar bij wie de ziekte terugkomt, hebben een slechtere kwaliteit van leven en gezondheidsstatus dan kankerpatiënten die ziektevrij blijven. Na verloop van tijd rapporteren patiënten bij wie de kanker is teruggekeerd, wel weer een betere gezondheidsstatus en kwaliteit van leven, vergeleken met direct na de diagnose. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Universiteit van Tilburg.

... Lees verder
 

Tien jaar na hodgkin lymfoom: betere kwaliteit van leven


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN - Patiënten bij wie 10 tot 15 jaar geleden de diagnose Hodgkin lymfoom is vastgesteld hebben een betere kwaliteit van leven dan patiënten bij wie 5 tot 9 jaar geleden de diagnose Hodgkin lymfoom is vastgesteld. Beide groepen blijken problemen te ondervinden bij het afsluiten van zorgverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Universiteit van Tilburg.

... Lees verder
 

Kanker leidt tot veranderingen in werksituatie (ex-)patiënt


Aantal reacties: 2

EINDHOVEN - Mensen die kanker hebben (gehad), kunnen daar problemen van ondervinden tijdens hun werk. Deze veranderingen hangen samen met verminderd fysiek functioneren. Voorspellende factoren zijn opleidingsniveau, leeftijd, comorbiditeit (het hebben van andere aandoeningen, naast de betreffende kanker), chemotherapie en ziekteprogressie. Dat stelt Floortje Mols, onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Zuid en de universiteit van Tilburg, op basis van een uitgebreide studie.

... Lees verder
 

Kwaliteit van leven bij non-hodgkin met chemotherapie


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN – Patiënten bij wie 5 tot 15 jaar geleden de diagnose Non-Hodgkin lymfoom is vastgesteld en die zijn behandeld met chemotherapie, hebben een lagere kwaliteit van leven dan patiënten die anders behandeld zijn. Vormen van andere behandelingen zijn radiotherapie (bestraling) of een afwachtend beleid, waarbij de patiënt op controles komt, zonder dat er een ingreep of behandeling plaatsvindt. Beide groepen hebben werkgerelateerde problemen en blijken problemen te ondervinden bij het afsluiten van zorgverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de Universiteit van Tilburg.

... Lees verder
 

Melanoompatiënt: persoonlijkheid heeft negatieve invloed op gezondheid


Aantal reacties: 0

EINDHOVEN / TILBURG - Het ervaren van veel negatieve emoties en het niet uiten van deze emoties in sociale interacties (Type D persoonlijkheid) heeft een negatieve invloed op de gezondheidsstatus van (ex-) melanoompatiënten (melanoom is een kwaardaardige vorm van huidkanker). Het is een belangrijke factor om rekening mee te houden in de klinische praktijk. (Ex-)melanoompatiënten met een Type D persoonlijkheid zouden extra aandacht moeten krijgen, omdat kanker waarschijnlijk een grotere invloed op hun leven heeft dan bij patiënten zonder een Type D persoonlijkheid. Dit verschil kan niet worden verklaard door socio-demografische (zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of burgerlijke staat) of klinische karakteristieken (zoals bijvoorbeeld soort behandeling of kenmerken van de tumor). Dat blijkt uit een onderzoek van het IKZ in samenwerking met de Universiteit van Tilburg (CoRPS) en het Erasmus MC in Rotterdam.

... Lees verder
 

Prostaatkanker: bij afwachtend beleid zelfde kwaliteit van leven


Aantal reacties: 1

EINDHOVEN / TILBURG - Mannen met prostaatkanker die een afwachtend beleid (geen directe behandeling, maar periodieke controles) hebben gevolgd, hebben tot tien jaar na diagnose een vergelijkbare kwaliteit van leven en minder ziektespecifieke symptomen in vergelijking met patiënten die radiotherapie (bestraling) ondergingen. Dit geldt zelfs als rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van meerdere aandoeningen of verergering van de ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in samenwerking met de Universiteit van Tilburg (CoRPS) en het St. Elisabeth Ziekenhuis.

... Lees verder