Ex-kankerpatiënten ervaren grote verschillen in behoefte aan nazorg


Aantal reacties: 6 - Reactie toevoegen - Reacties lezen

Er is een grote variatie in de behoeften van nazorg onder ex-kankerpatiënten. Zo is er een grote groep overlevenden van kanker die geen behoefte heeft aan nazorg, maar er bestaat ook een groep waar dit wel voor geldt. En voor degenen die wel graag nazorg ontvangen, is er een verschil in het soort zorg waar zij behoefte aan hebben. Zo lopen deze behoeftes uiteen van moeite hebben met zelfzorg en bijwerkingen tot omgaan met emotioneel welbevinden. Dat blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg Universiteit, IKNL) en Amerikaanse onderzoekers van Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School.

 

 

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij de controles van kanker patiënten en de ontwikkeling van nazorg voor kanker overlevenden is het belangrijk om verschillende patronen van nazorgbehoeften bij kankerpatiënten te herkennen. De onderzoekers hebben geprobeerd deze patronen te beschrijven door de nazorgbehoeften in te delen in verschillende groepen op basis van de, door kanker overlevenden, gerapporteerde nazorgbehoeften. Verder hebben de onderzoekers geprobeerd verschillende persoonlijke factoren te bepalen die samenhangen met deze subgroepen.

 

 

Vragenlijst onderzoek

De onderzoekers voerden een onderzoek uit door eenmalig een vragenlijst aan te bieden aan Amerikaanse patiënten die het academisch medisch centrum bezochten voor een controle afspraak van niet uitgezaaide kanker. Op basis van de resultaten op de vragenlijsten werden de overlevenden in groepen verdeeld gebaseerd op hun behoeften aan nazorg. Uiteindelijk werden deze groepen met elkaar vergeleken.

 

Resultaten onderzoek

Onder de 292 overlevenden die de vragenlijst heeft ingevuld, bleken de hoogste onvervulde behoeften gerelateerd aan bijwerkingen (53%), zelfzorg (51%) en emotioneel omgaan met (de gevolgen van) de ziekte (43%). Uit de analyses bleek verder dat deze overlevenden verdeeld konden worden over vier groepen gebaseerd op hun nazorgbehoeften. Deze groepen zijn: lage behoefte aan nazorg, fysieke behoefte, psychologische behoefte en zowel fysieke als psychologische behoefte.

Groep a: lage behoeften (aantal = 123 overlevenden, 42%)

Groep b: voornamelijk fysieke behoeften (aantal = 46 overlevenden, 16%)

Groep c: voornamelijk psychologische behoeften (aantal = 57 overlevenden, 20%)

Groep d: zowel fysieke als psychologische behoeften (aantal = 66 overlevenden, 23%).

 

Deze verschillende groepen werden met elkaar vergeleken op verschillende kenmerken. De overlevenden in de groepen b, c en d bleken jonger dan de overlevenden in de eerste groep.  De deelnemers in de groepen c en d hadden meer last van psychische problemen en in de groepen b en d werd aangegeven dat de overlevenden meer vermoeidheid ervaarden vergeleken met de andere groepen.

 

Conclusies en aanbevelingen

Belle de Rooij en collega’s concluderen dat veel onvervulde nazorgbehoeften voorkomen onder overlevenden van kanker. Desondanks geeft een aanzienlijke groep overlevenden aan een lage of geen behoefte te hebben aan (aanvullende) gezondheidszorg. De grote variatie in zorgbehoeften bij overlevenden van kanker suggereert een noodzaak om de nazorgbehoeften van patiënten in kaart te brengen waardoor op maat gemaakt nazorg mogelijk is.

 

De beschrijving van patiënten met weinig behoeften, voornamelijk fysieke behoeften, psychologische behoeften of zowel fysieke als psychologische behoeften kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de zorg aan patiënten met kanker. Deze beschrijving kan tevens dienen als hulpmiddel voor verder onderzoek. Aanvullend onderzoek is nodig om op-maat-gemaakte informatie en diensten te ontwikkelen die geschikt zijn voor elke patiëntengroep met de verschillende nazorgbehoeften. Aanvullend onderzoek is ook nodig  om in de toekomst de nazorgbehoeften van (ex)kanker patiënten zo efficiënt mogelijk te benoemen.Vorige pagina - Naar overzicht nieuws

Reacties:


Reactie toevoegen

theo van Dinther zegt:

20-02-2019 21:37
ik heb het idee, dat je eigen gezondheid
zelf in de gaten moet houden , en op tijd
roepen voor onderzoek.

theo van Dinther zegt:

20-02-2019 21:35
ik heb het idee, dat je eigen gezondheid
zelf in de gaten moet houden , en op tijd
roepen voor onderzoek.

E.Terwisscha zegt:

15-02-2019 20:05
Niet van toepassing.

Wim van der Lee zegt:

12-01-2019 13:50
vragenlijst invullen waar kan ik die vinden

Nicole Horevoorts zegt:

18-09-2018 14:42
Geachte heer Loenen,

Wat spijtig te horen dat u zo'n slechte ervaring heeft met de zorg, en in het bijzonder met uw huisarts. Ik begrijp uw frustratie heel goed.
Helaas kunnen we dit niet voor u oplossen. Het enige dat we kunnen doen is ons onderzoek delen met specialisten en huisartsen en samen met hen (en met patiënten) proberen de zorg stapje voor stapje beter te maken.
We doen ons best en hopen dat om deze reden patiënten aan ons onderzoek mee zullen blijven doen.

Met vriendelijke groet,

Nicole Horevoorts
Onderzoeker PROFIEL

Dirk Loenen zegt:

29-08-2018 11:27
Uiteraard begrijp ik waarom er geen reacties worden geplaatst.
Het feit dat je meedoet aan deze vragenlijsten heeft geen enkel gevolg voor het leven met kanker er komen vele vragen die niet relevant zijn en ook geen oplossingen voor zijn.
Ik denk zelf dat het beter zou zijn als de vragen die zijn beantwoord ook eens voor worden gelegen bij huisartsen en behandelend artsen.

Ik heb bijvoorbeeld en ik noem er uiteraard maar één van zelf een huisarts diverse malen door het ziekenhuis op zijn vingers is getikt met een schrijven.
In die schrijvens is hij er op geattendeerd dat er meerdere controllers moeten worden uitgevoerd voor de gesteldheid van mijn gezondheid.
Onder andere controle voor manieren controle voor mijn ICD-D vanwege hartfalen moet meerdere keren gecontroleerd worden. Diverse artsen uit het UMC ziekenhuis te Utrecht hebben deze arts erop geattendeerd maar helaas zonder resultaat.
De enigste controles die worden uitgevoerd is als ik zelf vraag om een bloedonderzoek aangeef welke dingen ik graag onderzocht wil hebben krijg ik een formuliertje om bloed te prikken.
Ondanks het feit dat geheel Nederland een enorme premie betaald aan ziektekosten en eigen risico en dan nog de medicatie die niet wordt vergoed of gedeeltelijk vergoed wordt. Dus financieel is er niet zo’n gebrek zolang de verzekeringsmaatschappijen nog met miljarden winst draaien.
Maar helaas zijn onze leiders in Den Haag bezig met afschaffen dividendbelasting omdat het toch al zo goed gaat in Nederland kijk maar naar Groningen.

Zo kan ik uiteraard nog wel 100 dingen opnoemen maar dat zou teveel zijn e er komt toch geen verandering.

Ex kankerpatiënt hart patiënt


Reactie toevoegen:


bot

Uw naam: (verplicht)

Uw e-mailadres:

Uw bericht: (verplicht)