Variatie in nazorgbehoeften onder overlevenden van kanker vergt maatwerk


Aantal reacties: 0 - Reactie toevoegen - Reacties lezen

Amerikaanse overlevenden van kanker hebben veel nazorgbehoeften waar niet aan voldaan wordt. Desondanks geeft een aanzienlijke groep overlevenden aan geen of een lage behoefte te hebben aan gezondheidszorg na het hebben van kanker. Dat blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg Universiteit, IKNL) en Amerikaanse onderzoekers van Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School.

Uit het onderzoek blijkt dat de nazorgbehoeften van overlevenden van kanker met onvervulde nazorgbehoeften kunnen worden verdeeld in voornamelijk fysieke, voornamelijk psychologische of zowel fysieke als psychologische nazorgbehoeften. Deze grote variatie in nazorgbehoeften laat volgens de onderzoekers zien dat het belangrijk is om patiënten te screenen op de nazorgbehoeften die zij hebben, waardoor op maat gemaakte nazorg mogelijk is.

 

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij de klinische screening van patiënten en de ontwikkeling van nazorg voor kanker overlevenden is het belangrijk om verschillende patronen van nazorgbehoeften bij kankerpatiënten te herkennen. De onderzoekers hebben geprobeerd deze patronen te beschrijven door subgroepen te identificeren en te beschrijven op basis van zelf gerapporteerde nazorgbehoeften. Verder hebben de onderzoekers geprobeerd sociaal-demografische, klinische, en psychosociale factoren te bepalen die samenhangen deze subgroepen.

 

 

Vragenlijst onderzoek

De onderzoekers voerden een onderzoek uit door eenmalig een vragenlijst aan te bieden aan Amerikaanse patiënten die het academisch medisch centrum bezochten voor een routinematige vervolgafspraak van niet uitgezaaide kanker. Op basis van de resultaten op de vragenlijsten werden de overlevenden in groepen verdeeld gebaseerd op de behoeften aan nazorg.  Uiteindelijk werden deze groepen met elkaar vergeleken.

 

Resultaten onderzoek

Onder de 292 overlevenden die de vragenlijst heeft ingevuld, bleken de hoogste onvervulde behoeften gerelateerd aan bijwerkingen (53%), zelfzorg (51%) en emotioneel omgaan met (de gevolgen van) de ziekte (43%). Uit de analyses bleek dat deze overlevenden verdeeld konden worden over vier groepen gebaseerd op hun nazorgbehoeften:

Groep a: lage behoeften (aantal = 123 overlevenden, 42%)

Groep b: voornamelijk fysieke behoeften (aantal = 46 overlevenden, 16%)

Groep c: voornamelijk psychologische behoeften (aantal = 57 overlevenden, 20%)

Groep d: zowel fysieke als psychologische behoeften (aantal = 66 overlevenden, 23%).

 

Deze verschillende groepen werden met elkaar vergeleken op verschillende kenmerken. De overlevenden in de groepen b, c en d bleken jonger dan de overlevenden in de eerste groep.  De deelnemers in de groepen c en d hadden meer last van psychische problemen en in de groepen b en d werd aangegeven dat de overlevenden meer vermoeidheid ervaarden vergeleken met de andere groepen.

 

Conclusies en aanbevelingen

Belle de Rooij en collega’s concluderen dat veel onvervulde nazorgbehoeften voorkomen onder overlevenden van kanker. Desondanks geeft een aanzienlijke groep overlevenden aan een lage of geen behoefte te hebben aan (aanvullende) gezondheidszorg. De grote variatie in zorgbehoeften bij overlevenden van kanker suggereert een noodzaak om de nazorgbehoeften van patiënten in kaart te brengen waardoor op maat gemaakt nazorg mogelijk is.

De beschrijving van patiënten met weinig behoeften, voornamelijk fysieke behoeften, psychologische behoeften of zowel fysieke als psychologische behoeften kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de klinische zorg aan patiënten met kanker. Deze beschrijving kan tevens dienen als leidraad voor verder onderzoek. Aanvullend onderzoek is nodig om op-maat-gemaakte informatie en diensten te ontwikkelen die geschikt zijn voor elke patiëntengroep en tevens optimale screeningsinstrumenten te ontwikkelen voor het zo efficiënt mogelijk benoemen van de nazorgbehoeften van (ex)kanker patiënten.Vorige pagina - Naar overzicht nieuws

Reacties:


Nog geen reacties toegevoegd.


Reactie toevoegen:


bot

Uw naam: (verplicht)

Uw e-mailadres:

Uw bericht: (verplicht)