QLIPP-CIPN (neuropathie) project voor (mogelijke) deelnemers

Stap 3: onderzoeken en metingen
Tijdens het onderzoek maken we gebruik van online vragenlijsten. Het is van belang dat zowel deelnemers van de online training, als mensen die op een wachtlijst staan, de vragenlijsten invullen. De vragenlijsten gaan onder andere over de mate waarin de pijn u belemmert in uw dagelijks leven, in hoeverre u in uw leven doet wat u echt belangrijk vindt, en de intensiteit van uw pijnklachten en andere symptomen van CIPN.

Het invullen van deze vragenlijsten vindt plaats op 7 verschillende momenten: tijdens de screening, wanneer het onderzoek start, tijdens het onderzoek (twee keer), direct na afloop van het onderzoek, en drie en zes maanden na afloop van het onderzoek. De screening neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het invullen van de vragenlijsten voor en na het onderzoek neemt per keer ongeveer 45-60 minuten in beslag. Het invullen van de vragenlijsten tijdens het onderzoek neemt ongeveer 20 minuten in beslag. In de bijlage vindt u een schematisch overzicht van de te doorlopen stappen tijdens het onderzoek.

Tijdens het onderzoek zal u mogelijk gevraagd worden of u interesse hebt deel te nemen aan een interview na afloop van het onderzoek. We vragen hiervoor dus apart om toestemming.