QLIPP-CIPN (neuropathie) project voor (mogelijke) deelnemers

Wat houdt deelname in?
Stap 1: Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoek, kunt u zich aanmelden op de laatste pagina van deze informatie. U hebt op de vorige pagina kunnen lezen aan welke criteria u moet voldoen om mee te kunnen doen. Als u zich hebt aangemeld, sturen de onderzoekers een toestemmingformulier toe via de post. U heeft daarna 3 weken de tijd om rustig te bedenken of u wilt deelnemen aan het onderzoek. Als u wilt deelnemen, ondertekent u het toestemmingsformulier en retourneert u het via de post aan de onderzoekers.

Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, zullen we enkele criteria waaraan u moet voldoen ook toetsen. U vult daarom een vragenlijst in. Hiervoor krijgt u, nadat de onderzoekers uw toestemmingsformulier ontvangen hebben, een uitnodiging per email. Als u de screening heeft doorlopen, bekijken we of u voldoet aan de eisen en dus daadwerkelijk mee kunt doen aan het onderzoek.