dr. Cynthia Bonhof

In oktober 2015 ben ik begonnen aan een promotieonderzoek bij Tilburg University. Omdat steeds meer patiënten kanker overleven, krijgen ook steeds meer patiënten te maken met de bijwerkingen van kanker en de behandeling daarvan. Deze bijwerkingen kunnen een enorme impact hebben op het leven van patiënten. Binnen mijn promotieonderzoek richt ik mij dan ook vooral op het effect van deze bijwerkingen op patiënt-gerapporteerde uitkomsten, voornamelijk bij dikkedarmkanker.

Voor mijn promotieonderzoek ga ik bijvoorbeeld kijken naar het effect van specifieke bijwerkingen op depressie, vermoeidheid en kwaliteit van leven bij kankerpatiënten. Ook ga ik onderzoeken wat de rol is van bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken op het wel of niet hebben van bijwerkingen. Het onderzoek is longitudinaal, wat betekent dat patiënten gedurende een langere periode (bijv. 3 jaar) meerdere keren worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen we goed het verloop van de bijwerkingen en de effecten ervan in kaart brengen. De data voor mijn onderzoek zal deels met ‘pen en papier’-vragenlijsten verzameld worden en deels online via PROFIEL.

Mijn doel is het verbeteren van het algemeen welbevinden van (ex-)kankerpatiënten. Ik hoop dan ook dat mijn promotieonderzoek daar een steentje aan kan bijdragen.