drs. Pauline Vissers

In september 2011 ben ik begonnen aan een promotietraject bij het Integraal Kankercentrum Nederland in Eindhoven en Tilburg University. Binnen dit onderzoek richt ik me vooral op patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten bij kankerpatiënten met en zonder diabetes.

Omdat steeds meer patiënten kanker overleven en mensen steeds ouder worden, krijgen ook steeds meer patiënten last van andere chronische ziekten zoals diabetes. Tijdens mijn onderzoek ga ik vooral kijken naar het effect van diabetes en/of colorectaal kanker op angst, depressie, zorggebruik en de gezondheidsstatus en kwaliteit van leven van de patiënt. Hiervoor maak ik gebruik van data die op meerdere momenten in de tijd (longitudinaal) verzameld is door Profiel.

De behandeling van kanker of de verlenging van de levensduur van kankerpatiënten leidt niet altijd tot een hogere kwaliteit van leven van de patiënt. Om de klinische zorg en het welbevinden van de patiënt te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het welbevinden van de patiënt.