drs. Bibi de Zeeuw

Sinds april 2018 werk ik als onderzoeksassistent bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ik voer administratieve werkzaamheden uit voor een studie onder patiënten met vergevorderde kanker en hun naasten. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van vragenlijsten en uitnodigingen en het bellen van patiënten en hun naasten over de studie.

Ik vind dit werk heel waardevol omdat ik zo een bijdrage kan leveren aan meer inzicht in de wensen van patiënten met vergevorderde kanker wat betreft de ervaren zorg en kwaliteit van leven. Ik denk dat wanneer er meer inzicht is, dit kan leiden tot een betere kwaliteit van leven en een betere zorg die bij hun wensen aansluit.