ZIN studie

 

Niet goed kunnen eten door kanker; wat doet dat met de patiënt en de naasten?

 

Mensen met kanker kunnen problemen met eten ervaren. Voor een studie over de gevolgen van het moeilijker eten bij kanker is het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op zoek naar mensen met kanker die het afgelopen jaar problemen met eten hadden of dit nu nog hebben.

 

Als u wilt meedoen aan dit onderzoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Met deze vragenlijst krijgen we meer inzicht in uw ervaringen, wensen en behoeften, en kunnen we de zorg voor (toekomstige) patiënten en naasten mogelijk verbeteren.

 

U kunt kiezen voor een online vragenlijst (in te vullen via de beveiligde website www.profielstudie.nl). U ontvangt de inlogcodes voor deze website op uw emailadres. U kunt ook kiezen voor het invullen van een schriftelijke vragenlijst op papier. Deze ontvangt u op het door u opgegeven thuisadres.

 

Daarnaast is het IKNL op zoek naar de naasten van mensen met kanker. Een naaste kan een partner zijn, maar ook andere gezinsleden, familie of een vriend of vriendin die nauw betrokken is bij de zorg voor de patiënt.

 

Wanneer u op dit moment problemen met eten ervaart of als u het afgelopen jaar problemen met eten heeft gehad, en u wilt meedoen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

 

https://nl.surveymonkey.com/r/9M68MJ6

 

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met

 

Nora Lize

n.lize@iknl.nl

088 234 62 57