PRO-LUNG ZORGVERLENERS

Het PRO-LUNG-project is gebaseerd op een app gestoeld in PROFILES, een database van wetenschappelijke onderzoeken naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het project biedt een manier van het monitoren van bijwerkingen bij longkankerpatiënten, die het voor u als zorgverlener makkelijker maakt om overzicht te krijgen in het verloop van de bijwerkingen. Daarnaast helpt PRO-LUNG de patiënt op tijd aan de bel te trekken, wanneer bijwerkingen bepaalde drempelwaarden overschrijden. Zo kan u als zorgverlener sneller ingrijpen om erger te voorkomen. Studies tonen aan dat hiermee de kwaliteit van leven verbetert en de overleving toeneemt. Het PRO-LUNG-project hoopt op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van zorg voor longkankerpatiënten.

De vragenlijsten en alerts
De patiënt vult minimaal één keer per week een vragenlijst in over de bijwerkingen, op maat gemaakt voor zijn of haar specifieke behandeling. Als één (of meer) van de bijwerkingen de drempelwaarde overschrijdt, ontvangt de patiënt een alert om contact op te nemen met de zorgverlener. De drempelwaarde is gedefinieerd op basis van de noodzaak van ingrijpen door de zorgverlener. De patiënt vult ook enkele keren een kwaliteit van leven-vragenlijst in. De resultaten van de bijwerkingenvragenlijsten worden verwerkt in een grafisch overzicht dat direct beschikbaar is, voor de patiënt in de app en voor de zorgverlener door middel van een PDF dat naar het EPD gestuurd wordt. In dit overzicht zijn het verloop, de ernst van de symptomen en de gegenereerde alerts in één oogopslag duidelijk.

Welke klachten worden uitgevraagd
De klachtenvragenlijst wordt aangepast aan de behandeling van de patiënt. Bij niet-systemische therapie wordt een standaardlijst gebruikt, waarbij de bijwerkingen diarree, obstipatie, koorts, misselijkheid, verminderde eetlust, pijn, vermoeidheid, hoest, bloed ophoesten, kortademigheid, verdrietig of ongelukkig gevoel en gewichtsveranderingen worden uitgevraagd. Bij de systemische therapie wordt de vragenlijst aangepast aan het specifieke middel dat de patiënt ontvangt en gebaseerd op de informatie op www.bijwerkingenbijkanker.nl.

Voor informatie over het project, een voorbeeld van een grafisch weergegeven gerapporteerde bijwerking, de voordelen van deelname aan het project en informatie over wat er nodig is voor deelname kunt u onderstaande flyer raadplegen. Deze flyer kunt u ook gebruiken om met collega’s te delen. Klik hier voor de informatieflyer PRO-LUNG project.

Meer informatie en contactgegevens
Meer informatie of geïnteresseerd in deelname aan dit project? Stuur een e-mail naar Corina van den Hurk via c.vandenhurk@iknl.nl voor het maken van een afspraak.
Dit project wordt uitgevoerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam.