Adviesraad

De adviesraad komt 1 keer per jaar samen om het dagelijks bestuur te adviseren in het algemene beleid dat voor Profiel gekozen wordt. Aspecten die behandeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld privacy-aspecten, in welke regio Profiel zal opereren, wat voor soort onderzoeken via Profiel kunnen lopen, etc.

De leden van de adviesraad zijn:

  • Prof. Dr. W. van der Graaf (Radboud UMC Nijmegen / Royal Marsden London)
  • Prof. Dr. N. Aaronson (NKI)
  • Prof. Dr. M. Das (Tilburg University / Centerdata)
  • Prof. S. Pauws (Tilburg University)
  • Drs. J. Fesseur (IKNL patient advisory board)
  • Drs. B. Hengst (Xenias)
  • Drs. H. Pijl (UMCU)