Het PRO-Lung project heeft als doel mee te helpen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van longkankerpatiënten, door patiënten klachten aan te laten geven in een app tijdens en na behandeling. Dit project is een samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. 

Voor meer informatie over deelname aan het project, kunt u contact opnemen door een email te sturen naar pro-lung@iknl.nl.

Klik hier voor meer informatie voor (mogelijke) deelnemers.

Klik hier voor meer informatie voor zorgverleners.