VOOR NIET-AYA’S (40+)

Krijgt u medicijnen tegen kanker via een infuus of pillen? Dan is er een grote kans dat u te maken krijgt met bijwerkingen. Bijwerkingen zijn onbedoelde klachten van medicijnen. Denk bijvoorbeeld aan misselijkheid, vermoeidheid of darmklachten.
Door uw klachten regelmatig in te voeren in een app kunt u er meer grip op krijgen. Zo weet u beter waar u last van heeft en wanneer u het ziekenhuis moet bellen. Ook helpt het in het gesprek met uw arts om te vertellen over hoe u zich voelt.

De SYMPRO BijKanker app kan u hierbij helpen! Vul één keer per week digitaal uw bijwerkingen in.
Op de computer, of gewoon op uw telefoon. Wanneer het u uitkomt. Doet u mee? Start dan
hier.

1. Algemene informatie

Achtergrond
Kankerbehandelingen kunnen veel klachten geven. Om makkelijk vast te leggen welke klachten u heeft, hebben wij een app ontwikkeld. In deze app vindt u informatie over medicijnen, over mogelijke bijwerkingen en worden er vragen gesteld over veel voorkomende klachten bij uw behandeling. In de app houdt u wekelijks bij van welke bijwerkingen u op dat moment last hebt en hoeveel last u daarvan hebt. Als u veel last hebt, krijgt u het advies om contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige. Met hen kan besproken worden of het nodig en mogelijk is om extra zorg in te zetten of de zorg aan te passen.

Doel van het project
Met de SYMPRO BijKanker app kunt u klachten van de behandeling registreren via uw telefoon of tablet of via een computer. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe uw klachten over de tijd veranderen. Deze klachten kunt u bespreken met jouw behandelaar(s) die indien nodig iets kunnen doen om de klachten te verminderen. De gegevens die in de app geregistreerd worden, willen we graag gebruiken voor onderzoek. We doen onderzoek naar de bijwerkingen die patiënten hebben tijdens en na een kankerbehandeling en naar de invloed daarvan op kwaliteit van leven. We willen daarbij de klachten van patiënten met verschillende leeftijden vergelijken, vandaar dat we de app aanbieden aan AYA’s (jongvolwassenen tussen 18-39 jaar oud) en aan patiënten die ouder zijn dan 40 jaar. 

Wie kan meedoen?
U kunt meedoen aan het project:

  • Als je de Nederlandse taal kan lezen en begrijpen.
  • Als je toegang hebt tot internet.

U kunt meedoen op ieder moment vanaf diagnose. Wel enkel als u medicijnen tegen kanker krijgt via een infuus of pillen (chemotherapie, hormonale-, immuun- of doelgerichte therapie). Door deelname aan dit project verandert er niets aan uw behandeling. De ingevulde klachten kunt u wel gebruiken tijdens een afspraak met uw arts of verpleegkundige.

Hoe werkt het?
Stap 1: Meldt u aan voor het onderzoek.
Je kunt je aanmelden via deze link: https://www.bijkanker.profielstudie.nl/aya.

Stap 2: U geeft toestemming om de data te gebruiken voor (onderzoeks)projecten.

Stap 3: U ontvangt een welkomstmail met daarin een link naar de app.

Stap 4: Maak een snelkoppeling op uw telefoon zodat u makkelijk in kunt loggen.

Stap 5: Vul de vragenlijsten in.
De app vraagt om uw klachten één keer per week te registreren middels een korte vragenlijst van ongeveer 5 minuten. Als u dat vaker wilt doen, is dat mogelijk. Het invullen kan maximaal één keer per dag. Ook als u geen klachten hebt, wordt gevraagd om dit in de app aan te geven.

Behalve de wekelijkse registratie van bijwerkingen, zijn er nog drie langere vragenlijsten:

  1. Aan het begin, als u start met het gebruik, stellen we een aantal algemene vragen over u, over uw ziekte, over klachten die u heeft en over kwaliteit van leven. Voor die vragenlijst zult u ongeveer 35 minuten nodig hebben.
  2. Na 3 maanden ontvangt u een vragenlijst over het gebruik van de SYMPRO BijKanker app. Voor die vragenlijst zult u ongeveer 15 minuten nodig hebben.
  3. Na 6 en 12 maanden na aanvang van de behandeling, ontvangt u opnieuw een vragenlijst over klachten en kwaliteit van leven. Dat is deels dezelfde vragenlijst als aan het begin en na 3 maanden. In totaal vult u deze vragenlijst dus drie keer in. Voor deze vragenlijst zult u ongeveer 20 minuten nodig hebben.
Onderwerp vragenlijstWanneerBenodigde tijd vragenlijst
Bijwerkingen monitorenMinimaal 1x per week5 minuten
Algemene vragen over jou, jouw ziekte en behandeling, bijwerkingen en kwaliteit van levenStart deelname35 minuten
Evaluatie gebruik SYMPRO BijKanker App3 maanden na start deelname15 minuten
Vragen over bijwerkingen en kwaliteit van leven6 maanden na start deelname20 minuten
Vragen over bijwerkingen en kwaliteit van leven12 maanden na start deelname20 minuten

Voor alle vragenlijsten geldt dat u op elk moment kunt beslissen om ze niet (meer) in te vullen. De uitnodiging voor de vragenlijsten ontvangt u per mail. Stopt uw behandeling met medicijnen of wilt u niet meer mee doen? Meld u dan af door te mailen naar info@profielstudie.nl. Dan ontvangt u daarna geen reminders meer.

Stap 6: Inzien van uw bijwerkingen.

Na het invullen van de wekelijkse klachtenlijst is het mogelijk om uw scores te bekijken. Het is mogelijk dat uw klachten zodanig ernstig zijn of zo vaak voorkomen, dat contact met de behandelaar nodig is. Als dit gebeurt krijgt u een bericht in de app en via de mail. In dit bericht staat het advies om contact op te nemen met het ziekenhuis. U kunt dan met uw arts of verpleegkundige bespreken wat nodig en mogelijk is om de klachten te behandelen.

Let op: misschien heeft u ook klachten die niet in de app staan. U hebt van de verpleegkundige uitleg gekregen wanneer u direct contact op moet nemen met het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij koorts. Volg dit advies van de verpleegkundige altijd op! Neem bij twijfel over klachten altijd telefonisch contact op met het ziekenhuis (ook in de avonden, ‘s nachts en tijdens weekenden). De app is enkel een hulpmiddel naast de afspraken die u maakt met de verpleegkundige.

Voordelen van deelname

Mogelijke voordelen van meedoen aan dit project zijn:

  • U krijgt meer inzicht in uw klachten tijdens de behandeling van kanker. Ook uw arts of verpleegkundige krijgt meer duidelijkheid. Hierdoor is direct duidelijk op welke klachten actie ondernomen mag worden.
  • U krijgt een extra melding als er bijwerkingen zijn die aandacht nodig hebben van uw arts of verpleegkundige. Op die manier kan er op tijd ingegrepen worden als dat nodig is. U draagt dus als patiënt zelf bij aan een zo goed mogelijke behandeling van uw bijwerkingen!
  • Sommige klachten zijn lastig om bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld als het geslachtsorganen betreft. Dan helpt de app om alvast een eerste stapje te maken in het openen van een gesprek hierover.

Een nadeel is dat het meedoen aan het onderzoek extra tijd kost.

2. Gebruik van gegevens en privacy
Doet u mee met het project? Dan geeft u toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren. Het bewaren van uw gegevens gebeurt volgens wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we jouw gegevens? 
We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de doelen van dit project te kunnen bereiken. Het doel is om meer duidelijk te krijgen over welke klachten patiënten van verschillende leeftijden  hebben tijdens de behandeling tegen kanker en de invloed daarvan op kwaliteit van leven. Hiervoor is het van belang dat we de verzamelde gegevens kunnen gebruiken.

Uw gegevens kunnen na afloop van dit project ook nog nuttig zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker of de app. Dan dienen uw data meerdere doelen. Daarvoor zullen uw gegevens 15 jaar worden bewaard. In het toestemmingsformulier geeft u aan of u het eens bent met het gebruik van jouw gegevens voor toekomstig onderzoek. Geeft u geen toestemming, dan kunt u nog steeds meedoen met dit project.

Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt u op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit project en voor het gebruik in toekomstig onderzoek. Maar let op: als u uw toestemming intrekt, en onderzoekers hebben dan al gegevens gebruikt voor een onderzoek, dan mogen zij de gegevens tot die datum nog wel gebruiken.

Wilt u meer weten over jouw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te mailen naar fg@iknl.nl.

Hoe beschermen we jouw privacy? 
Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Alleen met de sleutel van deze code is uw persoonlijke informatie te zien (bijvoorbeeld naam en mailadres). Deze sleutel bewaren we op een afgeschermde en beveiligde database in de onderzoeksinstelling. We gebruiken alleen de gecodeerde gegevens. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 
We bewaren uw gegevens 15 jaar bij IKNL. Uw gegevens kunnen namelijk na afloop van dit project ook nuttig zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek, projecten of statistiek op het gebied van kanker of de app. U kunt zelf aangeven of u het goed vindt dat uw gegevens ook voor ander onderzoek gebruikt worden.

3. Contactgegevens
Het SYMPRO BijKanker project voor AYA’s is een samenwerking tussen het Tilburg University (TiU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Stichting Jongeren en Kanker (SJK) en het AYA Zorgnetwerk.

Heeft u vragen over dit project? Dan verwijzen we u door naar de FAQ (Frequently Asked Questions). Deze FAQ staat op de pagina voor AYA’s (jongvolwassenen tussen 18-40 jaar oud), maar is van toepassing voor mensen van alle leeftijden.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek of uitleg van het gebruik van de SYMPRO BijKanker app, kunt u terecht bij de handleidingen en instructievideo’s. Dit informatiemateriaal staat op de pagina voor AYA’s (jongvolwassenen tussen 18-40 jaar oud), maar is van toepassing voor mensen van alle leeftijden.

Voor andere vragen of praktische problemen, kunt u contact opnemen met de PROFIEL helpdesk, via info@profielstudie.nl of door te bellen naar 088 – 234 6803.