WaTCH

Achtergrond
De WaTCH studie is een studie onder schildklierkanker patiënten. Het doel van de studie is om tot een betere zorgverlening te komen voor schildklierkankerpatiënten. We richten ons daarbij vooral op de mogelijke bijwerkingen van de behandeling. De onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld welke bijwerkingen voorkomen, hoe vaak en hoe lang deze bijwerkingen voorkomen, en hoe ernstig deze bijwerkingen zijn. Ook onderzoeken ze wat de invloed van de behandelingen en bijwerkingen is op het dagelijks leven van patiënten. Tot slot bestuderen de onderzoekers welke patiënten bepaalde bijwerkingen wel ervaren en welke niet en waarom.

Opzet
Patiënten die gediagnosticeerd worden met schildklierkanker in één van de 10 deelnemende ziekenhuizen worden gevraagd om mee te doen aan deze studie. Er wordt gevraagd om op 6 momenten een vragenlijst in te vullen: vóór de start van hun behandeling en 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar en 10 jaar na de diagnose. Daarnaast wordt aan de patiënten gevraagd om 5 keer bloed te laten prikken. Bij twee ziekenhuizen wordt de patiënten ook gevraagd om ontlasting en urine op te vangen op de dag voor of de dag van bloedafname.
Naast bovenstaande kan de patiënt er nog voor kiezen om deel te nemen aan het wegen (hiervoor wordt een weegschaal opgestuurd), het invullen van een voedingsdagboek en/of het dragen van een biosensor (om inzicht te krijgen in activiteiten en kwaliteit van slaap).