VITA

Achtergrond
In Nederland zijn momenteel 44.500 patiënten die leven met of na lymfeklierkanker of multipel myeloom De VITA studie is een studie onder patiënten met Lymfeklierkanker en Multipel Myeloom (20-jaars prevalentie). De kwaliteit van leven na kanker en na de behandeling daarvan, worden daarom steeds belangrijker. Chronische lymfatische leukemie en laaggradige non-Hodgkin worden meer en meer gezien als chronische ziekte, omdat mensen vaak jaren na diagnose nog in leven zijn met deze ziekte.
Onderzoek naar de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten met lymfeklierkanker en multipel myeloom kan patiënten helpen te informeren over wat ze kunnen verwachten van hun behandeling en hun leven na de behandeling. Ook kan het de patiënten helpen in hun keuze voor behandeling en het opsporen van en omgaan met (late) symptomen. In deze studie worden patiënten gevolgd vanaf hun diagnose tot 2 jaar na diagnose. Op deze manier kan de kwaliteit van leven van de patiënten tijdens de behandeling in kaart worden gebracht en kan worden onderzocht wat het effect is van een bepaalde behandeling. De verwachting is dat de kwaliteit van leven verandert gedurende de behandeling en dat deze afhankelijk is van het type behandeling.
Het belangrijkste doel van deze studie is om de kwaliteit van leven van mutipel myeloom en lymfeklierkanker patiënten en de symptomen die zij ervaren in beeld te brengen gedurende de eerste twee jaar na diagnose.

Opzet
In totaal zullen 1000 patiënten met lymfeklierkanker (inclusief CLL) en 200 patiënten met multipel myeloom in deze studie worden geïncludeerd. Er wordt aan deze patiënten gevraagd om 5 keer een vragenlijst in te vullen, verspreid over 2 jaar. De eerste vragenlijst zal worden ingevuld net na diagnose. Vervolgens krijgen patiënten op 3, 6, 12 en 24 maanden na diagnose nog een vragenlijst toegestuurd. Na het invullen van elke vragenlijst, heeft de patiënt de mogelijkheid om in te zien hoe hij of zij scoort op de verschillende onderdelen van kwaliteit van leven. Bij de 12 en 24 maanden meting kan de patiënt er ook nog voor kiezen om de eigen scores te vergelijken met de gemiddelde scores van andere kankerpatiënten en/of de gemiddelde scores van mensen zonder kanker.

Naast het invullen van de vragenlijsten is er nog een optioneel onderdeel bij deze studie, namelijk de fitbit. Dit is een soort horloge dat bijhoudt hoeveel een patiënt beweegt en registreert de kwaliteit van slaap van de patiënt. De fitbit moet telkens rond het invullen van de vragenlijst 2 weken aan een stuk gedragen worden.