Deelnemers gezocht! Vragenlijst over vermoeidheid na kanker.

Heeft u kanker gehad? Dan is de Care4Fatigue studie mogelijk iets voor u. De onderzoekers zijn op zoek naar patiënten die vragenlijsten willen invullen.     In deze studie wordt de behoefte aan hulp voor vermoeidheid na kanker onderzocht. U hoeft niet per se behoefte te hebben aan hulp, om mee te kunnen doen. Door […]

Deelnemers gezocht! Vragenlijst over vermoeidheid na kanker. Meer lezen »

Obstakels en mogelijkheden voor een gezonde leefstijl en aanbevelingen voor counseling in de nazorg bij baarmoederkanker

Doel Bevordering van leefstijl tijdens de nazorg kan de gezondheid en kwaliteit van leven op lange termijn verbeteren bij patiënten met baarmoederkanker. Dit onderzoek was gericht op het in kaart brengen van obstakels en mogelijkheden om de leefstijl te verbeteren en dit vol te houden. Aanbevelingen gevonden in deze studie zouden gebruikt kunnen worden voor

Obstakels en mogelijkheden voor een gezonde leefstijl en aanbevelingen voor counseling in de nazorg bij baarmoederkanker Meer lezen »

De Crosswalk studie is van start!

De crosswalk studie is van start! De eerste 250 patiënten zijn uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. In totaal zullen ongeveer 2600 patiënten benaderd worden. Het doel van de crosswalk studie is om omrekentabellen te maken om antwoorden van verschillende vragenlijsten te kunnen vergelijken. Kwaliteit van leven kan namelijk gemeten worden met verschillende

De Crosswalk studie is van start! Meer lezen »

Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven, en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Een laag emotioneel functioneren houdt in dat iemand een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel heeft. Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel

Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker en de factoren die daarmee samenhangen Meer lezen »

Inzicht in de gevolgen van kanker met patiëntgerapporteerde data (PRO’s)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) geeft patiënten en zorgprofessionals inzicht in de gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid en neuropathie. Dit doen ze door nu ook patiëntgerapporteerde data (PRO’s) per kankersoort beschikbaar te stellen. PRO’s laten de mening/ervaring zien van een patiënt over zijn of haar gezondheid en kwaliteit van leven. Enkele voorbeelden van PROs zijn

Inzicht in de gevolgen van kanker met patiëntgerapporteerde data (PRO’s) Meer lezen »

32.000 jongvolwassenen leven met of na kanker: zij verdienen meer aandacht

14 juni 2022 Per jaar krijgen bijna 4.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar de diagnose kanker. Zij worden AYA’s (adolescents and young adults) genoemd. AYA’s worden vaak behandeld zoals alle andere volwassenen met kanker. Maar daardoor wordt er niet stil gestaan bij de uitdagingen waar specifiek AYA’s mee te

32.000 jongvolwassenen leven met of na kanker: zij verdienen meer aandacht Meer lezen »

Het effect van een digitaal dieet monitoring systeem (DDMS) op tevredenheid, lichaamsgewicht en kwaliteit van leven van patiënten met slokdarmkanker

Patiënten met potentieel geneesbare slokdarmkanker die een operatie zouden krijgen, konden gebruikmaken van een digitaal dieet monitoring systeem (DDMS). Met dit systeem konden patiënten en diëtisten de voedingsinname en het lichaamsgewicht van patiënten volgen tijdens de periode voorafgaand aan de operatie. In deze studie kregen de eerste 47 patiënten de standaard voedingszorg. Zij werden gevolgd

Het effect van een digitaal dieet monitoring systeem (DDMS) op tevredenheid, lichaamsgewicht en kwaliteit van leven van patiënten met slokdarmkanker Meer lezen »

Werk, dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding bij overlevenden van kanker

Overlevenden van kanker hebben vaak verschillende restverschijnselen. Vanwege hun restklachten kunnen overlevenden beperkingen in hun dagelijks leven ervaren, wat een negatief effect op hun kwaliteit van leven kan hebben. Dounya Schoormans (Tilburg University en IKNL) en collega’s hebben onderzocht of kankeroverlevenden verschillen in het uitvoeren van betaald werk en het ervaren van beperkingen in hun

Werk, dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding bij overlevenden van kanker Meer lezen »

Is er een verband tussen lichaamssamenstelling en door chemotherapie veroorzaakte neuropathie bij darmkanker patiënten?

Door chemotherapie veroorzaakte neuropathie is een bijwerking die veel voorkomt onder (ex-) darmkankerpatiënten. Bij neuropathie voelen patiënten prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel, of pijn in handen of voeten. Hoe erg de neuropathie is, hangt vaak af van de chemotherapie dosis. Momenteel wordt de dosis bepaald op basis van de lichaamsoppervlakte. Misschien zou

Is er een verband tussen lichaamssamenstelling en door chemotherapie veroorzaakte neuropathie bij darmkanker patiënten? Meer lezen »

Aanhoudende klachten van vermoeidheid, neuropathie en dagelijks functioneren bij patiënten met een langzaam groeiende vorm van non-hodgkin lymfoom

Patiënten met een langzaam groeiende vorm van non-hodgkinlymfoom (indolent NHL) leven vaak met kanker als een chronische ziekte. Meer kennis en bewustwording van de mogelijke langdurige klachten en de gevolgen hiervan op situaties in het dagelijks leven zijn nodig. Dit gaat bijvoorbeeld over situaties met betrekking tot familie, werk, huishoudelijke werkzaamheden en vrije tijd. Het

Aanhoudende klachten van vermoeidheid, neuropathie en dagelijks functioneren bij patiënten met een langzaam groeiende vorm van non-hodgkin lymfoom Meer lezen »