Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

NIEUWS

Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet gemakkelijk. Problemen met het geheugen of met concentreren kunnen ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent uw werk uit te voeren zoals u gewend was. Deze problemen noemen we cognitieve klachten. Voorbeelden hiervan zijn: “Het lukt me niet om vergaderingen te volgen.” Of: “Ik ben vergeten waar ik voor de pauze mee bezig was.” Het Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt, met steun van KWF Kankerbestrijding, of een online cognitief revalidatieprogramma helpt om cognitieve klachten op het werk te verminderen. Vanuit PROFIELstudie ondersteunen we dit onderzoek.

Interesse in deelname? Bezoek www.i-worcstudie.com voor meer informatie.

NIEUWS

Er zijn grote verschillen in de ervaren kwaliteit van leven bij patiënten die behandeld zijn aan darmkanker. Om hier een beter beeld van te krijgen brachten Felix Clouth (Tilburg University, IKNL) en anderen de kwaliteit van leven in kaart, onderverdeeld in vijf verschillende klassen. Patiënten gaven door middel van vragenlijsten aan of zij gezondheidsklachten ervoeren en of zij moeite hadden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ruim een derde van de patiënten (37 procent) ervaart een hoge kwaliteit van leven na de behandeling. Het hebben van meerdere aandoeningen verlaagt de kwaliteit van leven. In het nazorgtraject moet daar oog voor zijn. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Oncologist.