Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.


NIEUWS

Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet gemakkelijk. Problemen met het geheugen of met concentreren kunnen ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent uw werk uit te voeren zoals u gewend was. Deze problemen noemen we cognitieve klachten. Voorbeelden hiervan zijn: “Het lukt me niet om vergaderingen te volgen.” Of: “Ik ben vergeten waar ik voor de pauze mee bezig was.” Het Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt, met steun van KWF Kankerbestrijding, of een online cognitief revalidatieprogramma helpt om cognitieve klachten op het werk te verminderen. Vanuit PROFIELstudie ondersteunen we dit onderzoek.

Interesse in deelname? Bezoek www.i-worcstudie.com voor meer informatie.

NIEUWS

De FACIT-Spiritual Well‐Being 12 Item Scale (FACIT‐Sp‐12) is een vragenlijst.  Deze vragenlijst bestaat uit 12 vragen die gaan over spiritueel welzijn. Deze vragenlijst wordt in verschillende Nederlandse studies gebruikt, maar de meeteigenschappen van de Nederlandse versie zijn nog niet beoordeeld. Het doel van deze studie was het beoordelen van de betrouwbaarheid en convergente validiteit van de Nederlandse versie van de FACIT-Sp-12.