Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

 NIEUWS

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven, en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met gevorderde kanker te onderzoeken.

NIEUWS

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) geeft patiënten en zorgprofessionals inzicht in de gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid en neuropathie. Dit doen ze door nu ook patiëntgerapporteerde data (PRO’s) per kankersoort beschikbaar te stellen.