Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.


NIEUWS

Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet gemakkelijk. Problemen met het geheugen of met concentreren kunnen ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent uw werk uit te voeren zoals u gewend was. Deze problemen noemen we cognitieve klachten. Voorbeelden hiervan zijn: “Het lukt me niet om vergaderingen te volgen.” Of: “Ik ben vergeten waar ik voor de pauze mee bezig was.” Het Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt, met steun van KWF Kankerbestrijding, of een online cognitief revalidatieprogramma helpt om cognitieve klachten op het werk te verminderen. Vanuit PROFIELstudie ondersteunen we dit onderzoek.

Interesse in deelname? Bezoek www.i-worcstudie.com voor meer informatie.

NIEUWS

Patiënten met dikkedarmkanker die behandeld zijn met chemotherapie kunnen tot twee jaar na diagnose symptomen hebben van perifere, sensorische en motorische neuropathie. Dit is een aandoening waarbij de zenuwen zijn aangetast. Vaak hebben patiënten daardoor last van tintelingen en verdoofdheid in tenen of voeten. Uit onderzoek van Cynthia Bonhof (CORPS, Tilburg University) en collega’s blijkt dat deze klachten invloed kunnen hebben op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dit betekent dat de slechtere gezondheidstoestand er voor kan zorgen dat patiënten zich beperkt voelen in het uitvoeren van dagelijkse bezigheden.