Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

 NIEUWS

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven, en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met gevorderde kanker te onderzoeken.

NIEUWS

De eerste 250 patiënten zijn inmiddels uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst. In totaal zullen ongeveer 2600 patiënten uitgenodigd gaan worden. Het doel van de Crosswalk studie is om omrekentabellen te maken om antwoorden van verschillende vragenlijsten te kunnen vergelijken.