Onderzoeken 2006 – Gezondheidszorggebruik bij (ex-)borstkankerpatiënten

Wat hield het onderzoek in?
Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen is bekeken hoe zij gebruik maken van de gezondheidszorg. Borstkankerpatiënten rapporteerden dezelfde gezondheid, tevredenheid met het leven en psychologisch welzijn als een controle groep uit de Nederlandse samenleving. Zij bezochten echter wel vaker een specialist, physiotherapeut en aanvullende zorgverleners. Jonge borstkankeroverlevenden lijken het meest gebruik te maken van gezondheidszorg, vergeleken met de controle groep. Dit is vooral gerelateerd aan moeheid en problemen met de arm.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met borstkanker in 1993

Wanneer is het onderzoek gestart?
2003

Persbericht: Gebruik van Gezondheidszorg