Onderzoeken 2006 – Kwaliteit van leven na Hodgkin lymfoom

Wat hield het onderzoek in?

Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen, is bekeken wat de kwaliteit van leven is van patiënten die langer dan 5 jaar geleden met Hodgkin lymfoom gediagnosticeerd zijn, in vergelijking met mensen die geen kanker hebben gehad. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven van kankerpatiënten lager is dan bij mensen die geen kanker hebben gehad. De kwaliteit van leven is beter bij kankerpatienten 10 tot 15 jaar na de diagnose in vergelijking met 5 tot 9 jaar na de diagnose. Patiënten die 5 tot 9 jaar geleden gediagnosticeerd zijn, ervaren lagere algemene gezondheid, sociaal functioneren, mentale gezondheid en vitaliteit. Patiënten die 10 tot 15 jaar geleden gediagnosticeerd zijn, ervaren een lagere algemene gezondheid, maar beter fysiek functioneren. Voor de meeste patiënten is er niets veranderd in de werksituatie, maar problemen met betrekking tot zorgverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken zijn hoog.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met Hodgkin lymfoom van 1989 tot 1998

Wanneer is het onderzoek gestart?

2004

Persbericht: Hodgkin en Kwaliteit van Leven