Onderzoeken 2012 – Persoonlijkheid en de visie op darmkanker

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd gekeken naar het verband tussen een Type D persoonlijkheid en hoe iemand tegen zijn/haar ziekte aankijkt. Dit werd onderzocht bij mensen die 1 tot 10 jaar geleden de diagnose  (dikke)darmkanker kregen. Wanneer iemand veel negatieve emoties ervaart en deze emoties niet kan uiten, wordt gesproken van een Type D persoonlijkheid. Een vraag om te kijken hoe iemand tegen zijn/haar ziekte aankijkt is bijvoorbeeld: Hoe bezorgd bent u over uw ziekte? Er zijn verschillen bij mensen met een Type D persoonlijkheid en bij mensen zonder een Type D persoonlijkheid. De meeste patiënten met een Type D persoonlijkheid gaven aan dat de oorzaak van de ziekte niet bekend was en dat hun ziekte langer duurt en ernstiger is dan dat de patiënten zonder Type D persoonlijkheid aangaven.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met (dikke)darmkanker tussen 1998 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010