Onderzoeken 2014 – Begrijpen van medische teksten en tevredenheid over informatievoorziening bij vrouwen met eierstoktumoren

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van het onderzoek is om de associatie te onderzoeken tussen het begrijpen van medische teksten en de tevredenheid over de informatievoorziening. Het blijkt dat niet goed kunnen begrijpen van medische teksten bij vrouwen met eierstoktumoren is geassocieerd met een lagere informatievoorziening over medische testen en een lagere tevredenheid hierover. Laagopgeleide vrouwen gaven aan meer informatie te krijgen over hun ziekte vergeleken met hoogopgeleide vrouwen.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met eierstokkanker tussen 2000 en 2010
Patiënten gediagnosticeerd met borderline eierstoktumoren tussen 2000 en 2010

Wanneer is het onderzoek gestart?
2011