Onderzoeken 2014 – Leeftijd en kwaliteit van leven bij patiënten met multipel myeloom

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van leven van mensen met multipel myeloom van boven en onder de 65 jaar en de standaard populatie te vergelijken. Tussen de twee leeftijdscategorieën zijn geen grote verschillen op het gebied van kwaliteit van leven gevonden. Vergeleken met mensen zonder kanker, bleek de jongere groep patiënten een slechtere kwaliteit van leven te hebben dan de oudere groep patiënten. Het aantal comorbiditeiten en de tijd sinds de diagnose zijn geassocieerd met de kwaliteit van leven. Multipel myeloom patiënten gaven aan dat er iets aan de kwaliteit van leven gedaan moet worden.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met multipel myeloom tussen 1999 en 2010

Wanneer is het onderzoek gestart?
2011