Onderzoeken 2015 – Door chemotherapie veroorzaakte neuropathie, beweging en kwaliteit van leven van dikkedarmkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het verband tussen bewegen, door chemotherapie veroorzaakte neuropathie en kwaliteit van leven.

Patiënten die een chemotherapie behandeling ondergingen rapporteerden meer neuropathie klachten, ongeacht de mate van bewegen. Patiënten die behandeld waren met chemotherapie, en bewogen volgens de Nederlandse richtlijn bewegen (150 minuten bewegen per week) ervoeren minder neuropathie klachten en een betere kwaliteit van leven. Ook patiënten die niet behandeld werden met chemotherapie ervoeren neuropathie klachten, vooral als zij niet bewogen volgens de Nederlandse richtlijn bewegen. Alertheid bij professionals en patiënten in de gezondheidszorg voor het belang van de bewegen is belangrijk. Bewegen volgens de richtlijnen heeft een positieve invloed, met minder neuropathie klachten en een betere kwaliteit van leven tot gevolg, ongeacht of de patiënt een chemotherapie behandeling heeft ondergaan.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010