Onderzoeken 2015 – Kwaliteit van leven en ziekte-specifieke klachten bij verschillende behandelingen

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van de studie was om de kwaliteit van leven en ziekte-specifieke klachten te vergelijken tussen dikkedarmkanker patiënten behandeld met alleen een operatie, patiënten behandeld met een operatie en chemotherapie en mensen die geen kanker hebben gehad. Ook naar het verschil in ziekte-specifieke klachten is gekeken tussen de drie groepen. Patiënten die jonger waren dan 70 jaar en behandeld waren met een operatie of een operatie en chemotherapie hadden meer last van slapeloosheid, diarree en financiële problemen vergeleken met de mensen die geen kanker hebben gehad.

Er werden geen verschillen in kwaliteit van leven gevonden tussen patiënten die alleen een operatie gehad hebben, en patiënten die aanvullend op de operatie chemotherapie ondergingen. Er was ook geen verschil in kwaliteit van leven tussen oudere en jongere patiënten.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010