Onderzoeken 2015 – Verband tussen meer bewegen en minder vermoeidheid bij patiënten met lymfeklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
Dit onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken of bewegen een aanhoudend gunstig effect heeft op vermoeidheid. Op drie verschillende tijdsmomenten is de mate van vermoeidheid en bewegen gemeten. Het beweeggedrag en de mate van vermoeidheid waren redelijk stabiel gedurende de drie meetmomenten. 84% van de patiënten bewogen volgens de Nederlandse bewegingsrichtlijnen (150 minuten of meer beweging per week). Verder rapporteerde 46% van de patiënten dat zij nooit vermoeid waren, en rapporteerde 29% dat zij altijd vermoeid waren. De patiënten die bewogen volgens de Nederlandse richtlijnen voor bewegen, hadden minder last van vermoeidheid dan de patiënten die niet volgens de richtlijnen bewogen. Dit benadrukt het belang van lichamelijke beweging in de zorg voor kankerpatiënten.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met lymfeklierkanker tussen 1999 en 2010

Wanneer is het onderzoek gestart?
2011