Onderzoeken 2016 – Zorggebruik onder (ex-)darmkankerpatiënten

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek is gekeken naar welke factoren er een relatie hebben met zorggebruik bij (ex-)dikkedarmkanker patiënten. Het bleek dat het gebruik van ondersteunende zorg vooral verband hield met een lagere leeftijd, noodzaak vanuit patiënt (slechtere lichamelijke gezondheid, angstig gevoel, symptomen van depressie, vermoeidheid) en klinische noodzaak (stadium van de tumor, radiotherapie, chemotherapie, comorbiditeit, lagere BMI en het hebben van een stoma). Het is nou nog de vraag of er inderdaad aan oudere (ex-)kankerpatiënten minder ondersteunende zorg aangeboden wordt, of dat ouderen er minder gebruik van maken omdat ze er zelf minder behoefte aan hebben.

Wie deed er mee?
3957 (ex-)dikkedarmkankerpatiënten (1-11 jaar na diagnose)

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009