Onderzoeken 2016 – Het effect van chemotherapie op kwaliteit van leven van patiënten met eierstokkanker in een vroeg stadium

Wat hield het onderzoek in?
Het is bekend dat sommige patiënten met eierstokkanker in een vroeg stadium na hun operatie wel chemotherapie krijgen en anderen niet. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of er verschil is in kwaliteit van leven tussen deze twee groepen patiënten. Het bleek zo te zijn dat de groep die chemotherapie had gekregen slechter scoorde op 3 aspecten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (perifere neuropathie, houding ten opzichte van hun ziekte en financiële situatie). Het is dus belangrijk om het gebruik van chemotherapie bij deze groep patiënten terug te dringen.

Wie deed er mee?
Patiënten met eierstokkanker in een vroeg stadium, gediagnosticeerd tussen 2000 en 2010

Wanneer is het onderzoek gestart?
2012