Onderzoeken 2016 – Het volgen van richtlijnen met betrekking tot leefgewoonten bij patiënten met darmkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of (ex-)darmkankerpatiënten zich houden aan de 8 richtlijnen van het world cancer research fund (WCRF) die de kans op het terugkomen van darmkanker en het overlijden er aan zouden moeten verkleinen. 12% van de patiënten hield zich aan minstens 6 richtlijnen, 65% hield zich aan 4 tot 6 richtlijnen en 23% hield zich aan minder dan 4 richtlijnen. Het minste gehoor werd er gegeven aan de richtlijn om niet teveel vlees te eten (8%) en het meeste aan de richtlijn om geen voedingssupplementen te gebruiken (75%). Van de patiënten gaf 18% aan voedingsadvies te willen, maar er was geen verband tussen het willen van dit advies en het houden aan de richtlijnen. Verder was het zo dat de overlevenden die zich beter aan de richtlijnen hielden minder vaak aangaven dat ze dieetadvies hadden gekregen, minder vaak het voornemen hadden om gezonder te gaan eten, maar vaker aangaven hun voedingspatroon te hebben veranderd sinds hun diagnose.

Wie deed er mee?
1196 (ex-)darmkankerpatiënten

Wanneer is het onderzoek gestart?
2012