Onderzoeken 2016 – Psychische impact van (non-)hodgkin lymfoom bij verschillende leeftijdsgroepen

Wat hield het onderzoek in?
Men wilde in dit onderzoek achterhalen of er verschil is in waargenomen impact van kanker bij verschillende leeftijdsgroepen, zijnde: adolescenten & jongvolwassenen (18-35 jaar), volwassenen (36-64 jaar) en ouderen (65-84 jaar). Kanker kan uiteindelijk zowel een positieve als negatieve invloed hebben. Voorbeelden van positieve invloed van kanker zijn bijvoorbeeld het hebben van meer empathisch vermogen en het bewuster omgaan met je gezondheid. Voorbeelden van negatieve invloed van kanker zijn onder andere piekeren en zorgen maken over het uiterlijk. De groep van adolescenten & jongvolwassenen ervoer meer positieve impact dan de andere twee groepen, maar wat betreft negatieve impact was er geen verschil tussen de groepen. Ook bleek dat onder de groep adolescenten & jongvolwassenen meer negatieve impact werd ervaren door vrouwen, patiënten met partner en patiënten met meer psychische stress. Voor alle groepen geldt: hoe meer er sprake is van negatieve impact, hoe lager de kwaliteit van leven. Daarnaast was het zo dat hoe hoger mensen scoorden op de positieve impact schaal, hoe lager de score op emotioneel functioneren. Er kan dus geconcludeerd worden dat mensen uit verschillende leeftijdsgroepen andere positieve en negatieve invloeden van kanker ervaren.

Wie deed er mee?
(Non-)Hodgkin Lymfoom patiënten gediagnosticeerd tussen 1999 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009