Onderzoeken 2017 – Kwaliteit van leven bij darmkanker patiënten met een stoma

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd het verschil in kwaliteit van leven onderzocht tussen ex-darmkankerpatiënten met een stoma, ex-darmkankerpatiënten zonder stoma en een vergelijkbare groep gezonde Nederlanders. De ex-patiënten met een stoma hadden een lagere score op functioneren vergeleken met de gezonde groep en ex-patiënten zonder stoma. De patiënten jonger dan 65 jaar met een stoma gaven de meeste beperkingen in functioneren aan, vergeleken met de gezonde groep. Ex-patiënten ouder dan 75 jaar gaven aan minder functionele beperkingen te hebben dan de jongere ex-patiënten met een stoma. Echter, de verschillende leeftijdsgroepen van ex-darmkanker patiënten met een stom gaven geen verschillen aan voor stoma gerelateerde klachten. Er zijn voornamelijk kleine verschillen in kwaliteit van leven gevonden, waardoor er niet gezegd kan worden dat ex-patiënten met stoma een slechtere kwaliteit van leven ervaren. Hetzelfde geldt voor het verschil in leeftijd, waardoor leeftijd nog geen belangrijke factor is in de beslissing van wel of geen behandeling met een stoma.

Wie deed er mee?
Ex-darmkankerpatiënten, met en zonder een stoma, gediagnosticeerd tussen 2000-2009. Standaard gezonde Nederlandse populatie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010