Onderzoeken 2017 – Voorkeur voor nazorg door ex-patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Aangezien er steeds meer mensen kanker overleven, wordt de behoefte aan nazorg van ex-patiënten ook steeds groter. Dit onderzoek heeft als doel om de voorkeur van nazorg aan deze patiënten in kaart te brengen. Daarom worden er drie onderwerpen onderzocht, namelijk: voorkeur voor de verlener van nazorg, kenmerken van ex-patiënten die bij een bepaalde voorkeur voor nazorg horen en voor welke zorgverlener ex-patiënten voorkeur hebben om kanker-gerelateerde problemen mee te bespreken. Van alle ex-patiënten gaf 29% aan überhaupt geen voorkeur te hebben voor een zorgverlener. Daarnaast gaf 40% aan voorkeur te hebben voor een medisch specialist, 20% had voorkeur voor zowel de medisch specialist als de huisarts. Tenslotte gaf 11% de voorkeur aan zowel de medisch specialist als de oncologie verpleegkundige. De oudere, lager en gemiddeld opgeleide en vrouwelijke ex-patiënten hadden vaker voorkeur voor een medisch specialist. Lager opgeleiden hadden juist minder vaak voorkeur voor zowel de medisch specialist en de huisarts. In het algemeen hadden ex-patiënten behoefte om met de huisarts te spreken over dieet, fitheid en vermoeidheid. De medisch specialist kreeg de meeste voorkeur als het gaat om het bespreken van erfelijke aandoeningen en terugkeer van kanker. Slechts een klein deel van de patiënten geeft de voorkeur aan nazorg bij een verpleegkundige.

Het onderzoek wees uit dat er wel degelijk behoefte is aan nazorg op maat.

Wie deed er mee?
Overlevenden van prostaatkanker en huidkanker die tussen 2007 en 2013 waren geregistreerd bij de Nederlandse Kankerregistratie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2014