Onderzoeken 2019 – Patiënten met kanker en cardiovasculaire ziekte: een kwetsbare groep

Wat hield het onderzoek in?
Sommige patiënten hebben zowel kanker als cardiovasculaire ziekte. We onderzochten de kwaliteit van leven van deze patiënten.
Een kwart van de patiënten had cardiovasculaire ziekte toen zij de diagnose kanker kregen. Cardiovasculaire ziekte kwam het vaakst voor bij patiënten met prostaatkanker, chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, non-hodgkin lymfoom, en colorectale kanker. In het algemeen kwam cardiovasculaire ziekte ook vaker voor bij mannelijke patiënten, oudere patiënten, patiënten met een lager opleidingsniveau, patiënten die minder behandeld werden, en patiënten die andere ziekten hadden (comorbiditeit). Kankerpatiënten met cardiovasculaire ziekte hebben een lagere kwaliteit van leven dan patiënten zonder cardiovasculaire ziekte. Dit betreft met name de algehele kwaliteit van leven en het fysiek functioneren. Dat maakt deze groep patiënten extra kwetsbaar.

Wie deed er mee?
Patiënten met verschillende soorten kanker, waaronder colorectale kanker, schildklierkanker, prostaatkanker, baarmoederslijmvlieskanker, eierstokkanker, melanoom, (non)hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie, en multiple myeloom. Zij kregen de diagnose kanker tussen 2008 en 2014. In totaal vulden 5930 patiënten de vragenlijst in.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008