Onderzoeken 2020 – Kwaliteit van leven darmkanker overlevenden in vijf klassen

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd gekeken naar de kwaliteit van leven van darmkanker overlevenden. Deze overlevenden konden worden ingedeeld in vijf Klassen. Klasse 1 (37,3%): zeer hoge kwaliteit van leven, zelfs hoger dan hun leeftijdgenoten zonder kanker. Klasse 2: (31,6%) goede kwaliteit van leven, slapeloosheid. Klasse 3 (14,0%): matige kwaliteit van leven, vermoeidheid.  Klasse 4 (8,9%): goede kwaliteit van leven, lichamelijke klachten als pijn, vermoeidheid en kortademigheid. Klasse 5 (8,1%): slechte kwaliteit van leven op zowel functioneel als sociaal-emotioneel gebied. Deze indeling in 5 klassen kan nuttig zijn in de praktijk en kan er voor zorgen dat patiënten gerichtere zorg kunnen krijgen, doordat bekend is welke problemen groepen uit een bepaalde klasse ervaren.

Wie deed er mee?
1489 patiënten met niet gemetastaseerde darmkanker

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010