Onderzoeken 2020 – Bereik online zelfmanagement-interventie voor patiënten met lymfeklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
Het doel was om te onderzoeken hoeveel patiënten deelnamen aan een online zelfmanagement-interventie en karakteristieken van deze patiënten te vergelijken met patiënten die niet of op papier deelnamen.

Van 1193 patiënten met lymfeklierkanker werden er 892 uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Hiervan had een kwart de online vragenlijst ingevuld. De deelnemers waren jonger, vaker man en hoger opgeleid vergeleken met mensen die de vragenlijst op papier invulden (waarbij dus de mogelijkheid van de zelfmanagement-interventie ontbrak) of helemaal niet invulden.

Deelnemers die de vragenlijst online invulden, en dus deelnamen aan de studie, vertegenwoordigen dus slechts een minderheid van de totale doelgroep, wat betekent dat resultaten van deze groep niet generaliseerbaar zijn. Dit levert beperkingen op bij het vertalen van de resultaten naar de dagelijkse klinische praktijk.

Wie deed er mee?
Patiënten met lymfeklierkanker of chronische lymfatische leukemie, ouder dan 18 jaar tijdens de diagnose, geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2016