Onderzoeken 2020 – De relatie tussen therapietrouw en ziektepercepties, overtuigingen over medicatie en persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die schildklierkanker hebben overleefd

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd de relatie onderzocht tussen therapietrouw (medicatie innemen zoals aanbevolen door de arts) en ziektepercepties (gedachten over de aandoening), overtuigingen/gedachten over medicatie en persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die schildklierkanker hebben overleefd.

Het merendeel van de patiënten gaf aan nooit te vergeten hun medicatie in te nemen (56%), nooit de dosering aan te passen (88%), nooit gestopt te zijn met inname (99%), nooit besloten te hebben om een dosis over te slaan (97%), en nooit minder in te nemen dan voorgeschreven (88%). Iets meer dan de helft van de patiënten bleek zich niet aan de voorgeschreven behandeling te houden. Dit waren vaker jongere mensen, hoger opgeleiden, werkenden, mensen met een lager ziektestadium tijdens de diagnose, en mensen met meer dan twee andere aandoeningen.

Een hogere leeftijd, lagere opleiding en lagere ervaren noodzaak van medicatie-inname bleken gerelateerd te zijn aan hogere therapietrouw. Overtuigingen over medicatie, ziekteperceptie en persoonlijkheidskenmerken bleken niet gerelateerd te zijn aan therapietrouw.

Wie deed er mee?
In totaal deden 306 patiënten met schildklierkanker, gediagnosticeerd tussen 1990 en 2008, mee aan het onderzoek.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010