Onderzoeken 2020 – Negatieve ziektepercepties zijn gerelateerd aan slechtere gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten die schildklierkanker hebben overleefd

Wat hield het onderzoek in?
In deze studie werd de relatie onderzocht tussen ziektepercepties (gedachten over de ziekte) en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (algemeen, emotioneel en sociaal functioneren en het ervaren van symptomen zoals vermoeidheid en pijn) bij gedifferentieerde schildklierkanker.

Overlevenden van schildklierkanker die geloofden dat hun ziekte hun leven negatief beïnvloedt; die geloofden dat hun ziekte controleerbaar is door behandeling; die er sterk van overtuigd waren dat ze last hadden van bepaalde symptomen dankzij hun ziekte; en die er sterk van overtuigd waren dat hun ziekte negatieve emoties kan veroorzaken, hadden een lagere gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven.

Sterkere negatieve ziektepercepties zijn dus gerelateerd aan een slechtere gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten die schildklierkanker hebben overleefd.

Wie deed er mee?
In totaal deden 284 patiënten die gedifferentieerde schildklierkanker (gediagnosticeerd tussen 1990 en 2008) hebben overleefd en geregistreerd staan in het Nederlands Kankerregister mee aan het onderzoek.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010