Onderzoeken 2020 – Opzet van de PROSPEC studie: onderzoek naar de follow-up en nazorg van mannen die behandeld zijn voor prostaatkanker

Wat houdt het onderzoek in?
Het doel van deze studie is het onderzoeken hoe de huisarts meer betrokken kan worden bij patiënten die behandeld zijn voor prostaatkanker. Na de behandeling van prostaatkanker vinden controles plaats in het ziekenhuis, ook wel nazorg of follow-up genoemd. Een rol van de huisarts na de behandeling van prostaatkanker zorgt ervoor dat patiënten in hun eigen omgeving worden opgevangen, waarbij de huisarts de zorg ook op de langere termijn kan blijven bieden. Daarom zal worden onderzocht of de nazorg na een behandeling van prostaatkanker bij de huisarts kan plaatsvinden. De behandeling door een huisarts zal worden vergeleken met de behandeling door een medisch specialist.

De werving van patiënten vindt plaats tijdens het eerste follow-up consult bij de uroloog of radiotherapeut in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Tenminste 24 maanden zullen de patiënten in het kader van het onderzoek worden gevolgd. Gedurende het onderzoek worden gegevens van de patiënt verzameld over uitslagen van (bloed)onderzoek, zorggebruik, kwaliteit van leven en eventuele klachten en bijwerkingen ten gevolge van de behandeling. Daarnaast worden deelnemende patiënten, huisartsen en specialisten geïnterviewd.

Wie doen er mee?
In totaal worden 390 mannen in twee vergelijkbare groepen ingedeeld. De ene groep krijgt nazorg bij de huisarts (195 mannen) en de andere groep krijgt nazorg in het ziekenhuis (195 mannen).