Onderzoeken 2020 – Psychologische stress en ziekteperceptie bij patiënten met schildklierkanker

Wat hield het onderzoek in?
We onderzochten welke invloed leeftijd heeft op ziekteperceptie en psychologische (geestelijke) stress bij patiënten met schildklierkanker. Ziektepercepties zijn gedachten over een ziekte en de behandeling daarvan. Ziekteperceptie kan invloed hebben op de manier waarop een patiënt omgaat met de ziekte of aandoening.
De jongvolwassenen met schildklierkanker (18-39 jaar bij diagnose) in deze studie hadden meer vertrouwen in het feit dat de behandeling hun zou helpen en ze waren er sterker van overtuigd dat ze hun ziekte begrepen, vergeleken met patiënten van middelbare (40-64 jaar) en oudere (65-84 jaar) leeftijd. Verder vonden we qua ziekteperceptie geen verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen.
De jongvolwassenen met kanker rapporteerden minder psychologische stress (13.8%), vergeleken met patiënten van middelbare (28.7%) of oudere (22.2%) leeftijd. Jongvolwassenen en ouderen die dachten dat ze lang ziek zouden zijn, hadden meer psychologische stress. Dit effect zagen we niet bij patiënten van middelbare leeftijd.

Wie deed er mee?
Alle patiënten die tussen 1990 en 2008 gediagnosticeerd werden met schildklierkanker. Zij woonden in het zuiden van Nederland. Dit waren 355 patiënten. In totaal reageerden 306 patiënten op de vragenlijst, van wie er 293 werden geselecteerd voor deze studie.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010