dr. Floortje Mols

In 2004 ben ik vol enthousiasme gestart aan een promotieonderzoek bij het Integraal Kankercentrum Nederland in Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Dat onderzoek ging over de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten die 5-15 jaar geleden de diagnose kanker kregen. We wilden graag weten hoeveel invloed de ziekte kanker nu nog heeft op mensen die lang geleden kanker hadden gehad. In 2007 resulteerde dat in een proefschrift en daaruit bleek dat (ex-)kankerpatiënten hun kwaliteit van leven over het algemeen goed vonden maar dat ze vaak nog wel last hadden van bijwerkingen van de ziekte of behandeling.

Het onderzoek heeft ons een goed overzicht gegeven van de gevolgen van kanker voor patiënten op lange termijn. Maar zoals zo vaak het geval is wierp dit onderzoek ook veel nieuwe vragen op. Het onderzoek kreeg daarom een vervolg en is nu veel breder opgezet.

We onderzoeken nu, naast kwaliteit van leven, ook andere gevolgen van kanker zoals gezondheidsstatus, ziekte-specifieke klachten, vermoeidheid, angst, depressie, persoonlijkheid en zorggebruik. Bovendien doen we nu langlopende studies om te kijken of er veranderingen optreden in de tijd, bijvoorbeeld of bijwerkingen na een bepaalde periode afnemen of juist pas laat ontstaan. Momenteel richt mijn onderzoek zich voornamelijk op bijwerkingen van chemotherapie zoals neuropathie klachten.