dr. Olga Husson

Sinds maart 2009 ben ik als onderzoeker werkzaam binnen het PROFIEL team. In de eerste jaren heb ik aan Tiburg University en het Integraal Kankercentrum Nederland onderzoek gedaan naar de informatievoorziening aan kankerpatiënten en de tevredenheid met de ontvangen informatie. Informatievoorziening is een van de belangrijkste aspecten van de (na)zorg aan kankerpatiënten. Goede informatievoorziening draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en minder angst en depressieve gevoelens. Meer kennis over de ziekte kan een patiënt helpen bij het maken van beslissingen met betrekking tot de behandeling en zal ertoe leiden dat de patiënt het gevoel heeft zelf meer controle te hebben over het ziekteproces en vervolgtraject. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er verschillende initiatieven gestart om de informatievoorziening aan kankerpatiënten te verbeteren en meer op maat te maken.

Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van (ex-)schildklierkankerpatiënten. De kwaliteit van leven van patiënten die 2-20 jaar geleden de diagnose schildklierkanker kregen, bleek lager te zijn dan die van de gemiddelde Nederlander met dezelfde leeftijd. Zowel hun lichamelijke als mentale gezondheid bleek slechter. Vooral ziekte-specifieke klachten verklaarden voor een groot deel de verminderde kwaliteit van leven van (ex-) schildklierkankerpatiënten in vergelijking met een controlegroep zonder kanker. Deze resultaten maken duidelijk dat er meer aandacht en erkenning moet komen voor de klachten waar (ex-)schildklierkankerpatiënten ook lange tijd na diagnose nog mee te maken kunnen krijgen.

In 2015 heb ik een fellowship beurs van KWF ontvangen om vanuit het Radboudumc in Nijmegen onderzoek te doen naar de kwaliteit van leven en zorgbehoeftes van jongvolwassenen met kanker (gediagnosticeerd met kanker tussen 18 en 35 jaar). Verder ben ik ook betrokken bij een aantal projecten waarbij we de kwaliteit van leven van mensen met een sarcoom in kaart brengen.