drs. Lindy Arts

Sinds februari 2015 werk ik als onderzoeker aan een promotieonderzoek bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Uit eerder onderzoek van PROFIEL kwam naar voren dat dat mensen die lymfeklierkanker hebben of hebben gehad tot lang na diagnose lichamelijke en emotionele problemen kunnen ervaren. Deze problemen kunnen zorgen voor een verminderde kwaliteit van leven. In 2016 zijn we de LIVE-studie gestart om te kijken of we deze lichamelijk en emotionele problemen kunnen verminderen en de kwaliteit van leven van mensen met lymfeklierkanker kunnen verbeteren.

De LIVE-studie is opgezet om tot een betere zorgverlening komen voor patiënten met lymfeklierkanker. We hebben een interventie ontwikkeld die inzet op betere informatievoorziening en betere kwaliteit van leven voor mensen met lymfeklierkanker. Deze interventie zal bestaan uit een zelfhulpwebsite met als doel het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van lymfeklierkanker en het toenemen van eigen kracht en mogelijkheden. Ook hebben we een terugkoppeling ontwikkeld, waardoor mensen inzicht kunnen krijgen in hun kwaliteit van leven en functioneren.

De LIVE-studie is een longitudinale studie. Dit betekent dat patiënten gedurende een langere periode (bijv. 2 jaar) meerdere keren worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we onderzoeken of de interventie patiënten direct helpt (dus op korte termijn), maar we kunnen ook zien of de interventie op langere termijn patiënten kan helpen om kwaliteit van leven te verbeteren.

Met deze studie hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.