Over Profiel

Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

Doel
Het doel van Profiel is om meer te weten te komen over de gevolgen van kanker voor het leven van mensen die kanker hebben of hebben gehad. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een betere (na)zorg voor patiënten.

Sinds 2004
Profiel komt voort uit een langer lopende onderzoekslijn naar kwaliteit van leven in de regio Zuid-Nederland. Sinds 2004 is er bij meer dan 20.000 (ex-)kankerpatiënten onderzoek gedaan naar de late gevolgen van kanker, zorggebruik, en maatschappelijke implicaties.

Resultaten
De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met medisch specialisten uit de regio. Bovendien worden de resultaten gepubliceerd in (inter-)nationale tijdschriften. Tevens worden presentaties gehouden op (inter-)nationale congressen en workshops georganiseerd waarin de resultaten besproken worden.

Lees meer over wie we zijnwat we doen en wie mee doen.

* Profiel is de vertaling van PROFILES dat staat voor Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship.