PRO-LUNG PATIËNTEN

Het PRO-LUNG project heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren door het gebruik van een app voor het aangeven van klachten tijdens en na de behandeling van longkanker. Door de longkanker en de behandeling kunt u allerlei klachten ervaren, die als een last gezien worden. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, zoals benauwdheid of moeheid. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt of verdrietig bent. Deze klachten komen tijdens en na de behandeling van longkanker veel voor.

In dit project wordt gevraagd deze klachten in ieder geval één keer per week aan te geven in een app of op een website. Op deze manier is uw arts of verpleegkundige op de hoogte van de klachten die u ervaart, waarna de juiste zorg ingezet kan worden. Daarnaast krijgt u zelf inzicht in uw klachten, en krijgt u een melding contact op te nemen met uw arts wanneer uw klachten over een bepaalde grens gaan. Zo kan er op tijd ingegrepen worden door uw arts, door advies te geven, extra medicatie voor te schrijven of uw behandeling aan te passen. U draagt dus als patiënt zelf bij aan een optimale behandeling van uw klachten! Naast deze klachten zal er ook vier keer gevraagd worden een vragenlijst in te vullen over uw kwaliteit van leven.

Vragenlijsten invullen
U dient de klachtenvragenlijsten minimaal één keer per week in te vullen, met een maximum van één keer per dag. Het invullen van deze vragenlijsten is zeven dagen per week mogelijk en kost ongeveer 5 à 10 minuten. Daarnaast wordt enkele keren gevraagd een extra vragenlijst in te vullen over uw kwaliteit van leven. Deze vragenlijst zal ongeveer 20 à 30 minuten duren. Het invullen van deze vragenlijsten kan via een app of website. Bij deelname aan het project krijgt u toegang tot de app of website met eigen inloggegevens. Meer informatie over de app en het gebruik ervan ontvangt u bij deelname aan het project.

Privacy/datagebruik
Uw gegevens worden beschermd verzameld, gebruikt en opgeslagen. Voordat u deelneemt aan dit project dient u akkoord te gaan dat gecodeerde data gedeeld kunnen worden met deelnemende partijen. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Meer informatie en contactgegevens
Op deze website zal binnenkort meer informatie verschijnen over deelname aan het project en deelnemende ziekenhuizen. Mocht u voor die tijd al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Corina van den Hurk, via c.vandenhurk@iknl.nl.
Dit project wordt uitgevoerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam.