Onderzoeken 2006 – Kwaliteit van leven vragenlijst validatie

Wat hield het onderzoek in?

Door patiënten een specifiek type vragenlijst in te laten vullen is gekeken of de vragenlijst geschikt is voor algemeen gebruik in onderzoeken (vragenlijst validatie). Uit de resultaten is gebleken dat de vragenlijst gebruikt kan worden om fysiek, psychologisch en sociaal welzijn te meten. Bij het spirituele welzijn moet nog beter bekeken worden wat de invloed is van verschillende culturele achtergronden.

Wie deed er mee?

Patiënten jonger dan 75 jaar gediagnosticeerd met prostaatkanker tussen 1994 en 1998, zonder andere aandoeningen

Wanneer is het onderzoek gestart?

2004