Onderzoeken 2007 – Kwaliteit van leven na non-Hodgkin lymfoom

Wat hield het onderzoek in?

Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen, is gekeken naar de lange termijn invloed van non-Hodgkin lymfoom (en de behandeling) op kwaliteit van leven en sociale problemen. Uit dit onderzoek is gebleken dat patiënten die chemotherapie hebben gehad een slechter sociaal welzijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven rapporteren dan patiënten die geen chemotherapie hebben ontvangen. Radiotherapie en een afwachtend beleid hadden geen duidelijke invloed op kwaliteit van leven. Patiënten die 10 tot 15 jaar geleden gediagnosticeerd zijn, rapporteren een beter sociaal welzijn dan patiënten die 5 tot 9 jaar geleden gediagnosticeerd zijn. Beide patiëntgroepen geven aan een slechtere algemene gezondheid en minder vitaliteit te hebben in vergelijking met mensen die geen kanker hebben gehad, maar ze rapporteren wel minder lichamelijke pijn. Op praktisch gebied werden problemen gerapporteerd op het gebied van werk, zorgverzekering, levensverzekering en hypotheek.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met non-Hodgkin lymfoom van 1989 tot 1998

Wanneer is het onderzoek gestart?

2004

Persbericht: Non-Hodgkin en Chemo