Onderzoeken 2011 – Invloed van persoonlijkheid op gezondheid na baarmoederkanker

Wat hield het onderzoek in?
Door patiënten vragenlijsten in te laten vullen, is gekeken naar de invloed van persoonlijkheid op de algehele gezondheid. Specifiek is gekeken naar Type D persoonlijkheid. Wanneer iemand veel negatieve emoties ervaart en deze emoties niet kan uiten, wordt gesproken van een Type D persoonlijkheid. (Ex-)baarmoederkankerpatiënten in dit onderzoek met een Type D persoonlijkheid rapporteren een lagere algemene gezondheid, mentale gezondheid en een slechter sociaal functioneren vergeleken met patiënten zonder Type D persoonlijkheid. Tevens komen depressies vaker voor bij patiënten met een Type D persoonlijkheid.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met baarmoederkanker tussen 1998 en 2007

Wanneer is het onderzoek gestart?
2008

Persbericht: Type D persoonlijkheid