Onderzoeken 2015 – Het beloop van vermoeidheid bij dikkedarmkanker patiënten

Wat hield het onderzoek in?
Er is onderzoek gedaan naar kankergerelateerde vermoeidheid, klinische en demografische karakteristieken, gedrag/welzijn en functionele status.

De moeheid was relatief stabiel over de tijd. Patiënten die vrouw zijn, jonger dan 65 jaar, single, laag educatieniveau, behandeld met chemotherapie en meerdere aandoeningen hadden meer last van moeheid. De variatie in moeheid was voor een groot gedeelte te wijden aan verschillen in gedrag/welzijn (59%) en functionele status (37%) en minder aan sociale en demografische factoren (4%) en klinische karakteristieken (8%).

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 2000 en 2009

Wanneer is het onderzoek gestart?
2010