Onderzoeken 2015 – Variatie in vermoeidheid

Wat hield het onderzoek in?
Kankerpatiënten ervaren vaak vermoeidheid, gerelateerd aan de ziekte en behandeling. Het doel van dit onderzoek was om de mate van vermoeidheid in kaart te brengen bij verschillende soorten kanker. Ook de mate van vermoeidheid van mensen die geen kanker hebben gehad is onderzocht. Patiënten met multipel myeloom ervoeren de meeste vermoeidheid vergeleken met de andere vormen van kanker. De volgende factoren gingen gepaard met meer vermoeidheid: kortere tijd sinds diagnose, jongere patiënten, vrouwen, chemotherapie behandeling, het hebben van meerdere aandoeningen, laag opleidingsniveau en het leven zonder partner. Uit dit onderzoek bleek ook dat kankerpatiënten meer vermoeidheid ervoeren dan mensen die geen kanker gehad hebben. Hieruit blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor interventies en informatie over vermoeidheid tijdens en na behandeling.

Wie deed er mee?
Patiënten gediagnosticeerd met baarmoederkanker tussen 1998 en 2007
Patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker tussen 1998 en 2007
Patiënten gediagnosticeerd met schildklierkanker tussen 1990 en 2008
Patiënten gediagnosticeerd met lymfeklierkanker tussen 1999 en 2008
Patiënten gediagnosticeerd met multipel myeloom tussen 1999 en 2008

Wanneer is het onderzoek gestart?
2009