Onderzoeken 2017 – De kwaliteit van leven in darmkanker patiënten is geassocieerd met BMI en middelomtrek

Wat hield het onderzoek in?
In dit onderzoek werd er onderzocht of er een associatie is tussen zowel middelomtrek als BMI (body mass index) en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij ex-darmkankerpatiënten.

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat een hogere BMI en middelomtrek allebei geassocieerd konden worden met een slechtere algemene gezondheidsstatus, slechter functioneren en verhoogde vermoeidheid, dit zijn componenten van kwaliteit van leven. Verder lieten de resultaten ook zien dat alleen een hogere middelomtrek geassocieerd kon worden met lagere scores van de ex-darmkanker patiënten op fysiek, rol en emotioneel functioneren. Dit was niet afhankelijk van de BMI van de ex-darmkanker patiënten. Het lijkt er dus op dat er een associatie bestaat tussen zowel BMI als middelomtrek en kwaliteit van leven bij ex-darmkankerpatiënten. Dit geeft aan dat bij verdere onderzoeken naar de kwaliteit van leven bij ex-darmkankerpatiënten, zowel de BMI als middelomtrek meegenomen moet worden.

Wie deed er mee?
Ex-darmkankerpatiënten gediagnosticeerd tussen 2000 en 2009.

Wanneer is het onderzoek gestart?
2013